Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Apstiprināti New Hanza Capital, AS auditētie rezultāti par 2017. gadu
Emitents New Hanza Capital, AS (549300HG3YO0QBYPSM51)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-20 15:28:26
Versijas komentārs
Teksts

New Hanza Capital, AS valde un padome apstiprināja auditētos New Hanza Capital, AS konsolidētos un sabiedrības atsevišķos gada pārskatus par 2017.gadu. Pārskatu periodu koncerns ir noslēdzis ar peļņu pēc nodokļiem EUR 7,94 miljoni apmērā. Uzņēmuma finanšu rezultātus 2017. gadā galvenokārt ietekmēja ieguldījuma īpašumu vērtības pieaugums atsevišķās meitas sabiedrībās.

Jautājums par peļņas sadali tiks izlemts tuvākajā New Hanza Capital, AS akcionāru sapulcē.

2018. gadā New Hanza Capital, AS turpinās savu darbību, pārvaldot un plānveidīgi attīstot jau iegādātos īpašumus. Šobrīd visi koncerna īpašumā esošie aktīvi ir peļņu nesoši, tiem ir labs attīstības potenciāls, kā arī ir sagaidāms to vērtības pieaugums, veicot plānotos īpašumu uzlabojumus. Uzņēmumam ir pozitīva naudas plūsma, un tam šobrīd nav nepieciešami papildus ieguldījumi darbības turpināšanai un attīstības plānu realizācijai. Uzņēmuma plānos ir nākamo trīs gadu laikā kļūt par vienu no vadošajiem dalībniekiem nekustamā īpašuma ieguldījumu pārvaldīšanas tirgū Latvijā.

Ar New Hanza Capital, AS konsolidētajiem un sabiedrības atsevišķajiem gada pārskatiem par 2017.gadu, neatkarīgo revidentu ziņojumu un paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā var iepazīties uzņēmuma mājas lapā nh.capital.    

         Jānis Bunte
         Sabiedrisko attiecību speciālists
         Tel.: +371 6777 5432

Pielikumi