Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2018.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-12 16:57:44
Versijas komentārs
Teksts

AS’’KURZEMES ATSLĒGA 1 ‘’2018.gada 26.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces  lēmumu projekti:

 1.Par valdes, zvērināta revidenta, padomes-revīzijas komitejas ziņojumiem un 2017.gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2017.gada pārskatu.

2.Par 2017.gada peļņu.

2017.gada peļņu nesadalīt.

 3.Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2018.gada pārskata auditam.

 Par AS”KURZEMES ATSLĒGA 1” 2018.gada pārskata revidentu apstiprināt SIA’’Nexia Audit Advice’’( Licence 134).Atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone (sertifikāts nr.25)

 4.Par zvērinātam revidentam izmaksājamā atalgojuma apstiprināšanu

Par sabiedrības 2018.gada pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu    EUR 2000.00(bez PVN) apmērā.

 Valde

 

Irēna Burve
Galvenā grāmatvede
A/S Kurzemes Atslēga-1
 Kalvenes iela 27
 Aizpute, LV-3456
 Tel.: 63448075

 

Pielikumi