Paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-22 15:53:55
Versijas komentārs
Teksts

Pielikumā paziņojums par AS VEF kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

AS VEF Valde.

 

Pielikumi