Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS ’’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ auditēts finanšu pārskats par 2017.gadu
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids 1.1 Gada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-21 17:19:25
Versijas komentārs
Teksts

2017.gadā akciju sabiedrības ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ darbības veids salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem nav mainīts , joprojām tiek ražoti atslēgu un būvapkalumu izstrādājumi, mēbeļu furnitūra ,metāla kalumi, tehnoloģiskais aprīkojums u.c.

A/S ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’pamatkapitāls ir 1 285 401 EUR, neto apgrozījums 2017.gadā ir 1 840 988  EUR

Neto apgrozījums 2017.gadā salīdzinājumā ar 2016. gadu pieaudzis par  332 762 EUR, kas sastāda 22.1% no 2016.gada apgrozījuma.

Galvenie ES piegāžu tirgi ir Lietuva un Igaunija.

Sabiedrība 2017.gadu noslēgusi ar peļņu   21 620 EUR apmērā.

Peļņa uz 1 akciju – 0.02 EUR

 

 

 

 

2017

2016

Nr p.k.

Rādītāja nosaukums

EUR

EUR

1

2

3

4

1

Neto apgrozījums

1 840 988

1 508 226

2

Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas

-1 759 631

-1 611 876

3

Bruto peļņa vai zaudējumi (no apgrozījuma)

81 357

-103 650

4

Pārdošanas izmaksas

-63 556

-55 086

5

Administrācijas izmaksas

-86 340

-81 470

6

Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi

72 055

40 800

7

Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas

-37 294

-31 382

8

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

-1 750

-1 554

9

 Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

-35 528

-232 342

10

Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa atl.izmaiņām

57148

3877

11

Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi pēc nodokļiem

21620

-228 465

 

Valde

 

 

Irēna Burve

Galvenā grāmatvede

A/S Kurzemes Atslēga-1

Kalvenes iela 27

Aizpute, LV-3456

Tel.: 63448075

Pielikumi