Par maksātnespējas procesa ierosināšanu
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-13 16:22:50
Versijas komentārs
Teksts

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo, ka 2018.gada 26.februārī tās kreditors SIA „Navisoft” iesniedza tiesā pieteikumu par AS „Rīgas kuģu būvētava” maksātnespējas procesa ierosināšanu par savlaicīgu parāda saistību nepildīšanu.

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde informē, ka tā ir panākusi vienošanos ar SIA „Navisoft” par AS „Rīgas kuģu būvētava” parāda saistību dzēšanu, un savukārt SIA „Navisoft” līdz tiesas sēdes dienai atsauks tiesā iesniegto pieteikumu par maksātnespējas procesa ierosināšanu.

 

AS „Rīgas kuģu būvētava” valde

         Tālrunis +371 67353433

Pielikumi