Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Par paredzamo Ienesīguma līdz Dzēšanai Diapazonu
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-03-02 09:19:10
Versijas komentārs
Teksts

Atruna

ŠIS PAZIŅOJUMS NAV PAREDZĒTS PUBLICĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI TIEŠI VAI NETIEŠI tādās valstīs un jurisdikcijās, kurās šāda publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga vai ir nepieciešami tādi pasākumi, kas nav noteikti Latvijas Republikas tiesību aktos, ieskaitot Amerikas Savienotās Valstis, Austrāliju, Kanādu, Honkongu un Japānu.

  

Vārdiem un izteicieniem, kas definēti 2017.gada 30.augusta Altum pirmās obligāciju emisijas EUR 30 000 000 apmērā programmas pamatprospektā (turpmāk – “Pamatprospekts”), ir tāda pati nozīme šajā paziņojumā.

ALTUM saskaņā ar Pamatprospekta sadaļas “Obligāciju Izvietošana” 4.1.punktu ar šo paziņo, ka paredzmais Ienesīguma līdz Dzēšanai Diapazons otrās sērijas pirmā laidiena Obligācijām, kas tiks emitētas saskaņā ar 2018.gada 28.februārā Galīgajiem Noteikumiem, ir no SW* +0.65% līdz SW +0.75%.

  * Septiņu gadu procentu mijmaiņas rādītājs tiks noteikts pēc Obligāciju izvietošanas ieguldītājiem saskaņā ar Bloomberg informācijas sistēmas vietni EUSA7.

Atruna

  Šis paziņojums nav uzskatāms par piedāvājumu pārdot vai piedāvājumu pirkt Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas jebkurā jurisdikcijā jebkurai personai, kam šādu piedāvājumu izteikšana attiecīgajā jurisdikcijā ir nelikumīga. Akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" vai tā pārstāvji un AB SEB bankas neuzņemas nekādu tiesisku atbildību par šādiem pārkāpumiem neatkarīgi no tā, vai potenciālais Obligāciju pircējs ir informēts par šādiem ierobežojumiem. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros emitētās Obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) (“Vērtspapīru likums”) vai jebkuras Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likuma noteikumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts tieši vai netieši piedāvāt, pārdot, tālākpārdot, nodot, piešķirt, izsniegt vai citādi izmantot Amerikas Savienotajās Valstīs, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai attiecīgās Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumos noteiktajiem izņēmumiem vai tādiem darījumiem, kas nav pakļauti Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā vai kādas Amerikas Savienoto Valstu pavalsts vērtspapīru likumā noteiktajām reģistrācijas prasībām.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecību daļa
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi