Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2017. gadu
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-02-26 14:43:09
Versijas komentārs
Teksts

SIA "ExpressCredit" 2017. gada 12 mēnešu apgrozījums bija EUR 18 milj. un sabiedrība noslēdza periodu ar EUR 3 milj. konsolidēto neauditēto peļņu.

Uzņēmums 2017. gadu ir noslēdzis atbilstoši plānotajai prognozei. Uzņēmuma apgrozījums 2017. gada salīdzinot ar 2016. gadu ir palielinājies par 17%, savukārt peļņa ir palielinājusies par 308%.

Uzņēmuma apgrozījums ir palielinājies visos 2017. gada atsevišķos ceturkšņos, salīdzinot pret 2016. gadu, un 2017. gads gan pēc apgrozījuma, gan pēc peļņas rādītājiem ir labākais uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.

2017. gada novembrī, sekojot iepriekš izstrādātajai stratēģijai, uzņēmums uzsāka saviem klientiem piedāvāt arī distances aizdevuma līguma slēgšanu, tādejādi ievērojami paplašinot savu pakalpojumu klāstu. Līdz ar to šobrīd ExpressCredit klienti aizdevuma līguma slēgšanu var veikt gan filiālēs, gan caur izstrādāto klientu portālu, kurā cita starpā ir iespējams arī pārvaldīt savas saistības. Distances aizdevuma līgumu slēgšana rada piekļuvi lielākam tirgus segmentam, kurā uzņēmuma līdz šim nedarbojās. Uz 2017. gada 30. jūniju nebanku distances aizdevumu kredītportfelis Latvijā bija 109,9 milj. EUR. Uzskatām, ka jaunais pakalpojums dos gan papildus ērtību mūsu esošiem klientiem, gan piesaistīs jaunus klientus, kuri novērtē jauno tehnoloģiju priekšrocības.

2017. gadā uzņēmums ir turpinājis nostiprināt zīmola Banknote atpazīstamību un ir kļuvis par vienu no atpazīstamākajiem patēriņa kredītu zīmoliem Latvijā.

Paplašinot piedāvāto pakalpojumu klāstu, esam precizējuši Banknote misiju, vērtības un vīziju Banknote misija, vērtības un vīzija ir sekojošas:

Misija - Nodrošināt vienkāršus un izdevīgus finanšu pakalpojumus cilvēkiem.

Vērtības -

Vienkāršība - Vienmēr vienkārši un saprotami pakalpojumi;  Pieejamība - Mēs esam pieejami ikvienam, visur un vienmēr; Cieņa - Mēs izturamies ar cieņu pret ikvienu, vienmēr esam godīgi un atklāti; Progress - Mēs meklējam un atrodam veidus, kā uzlabot savu sniegumu.

Vīzija - Sasniegt augstāko novērtējuma līmeni.           

Uzņēmums informē, ka 2017. gada nogalē ir pārstrādājis uzņēmuma investoriem paredzēto mājaslapu www.expresscredit.lv, kur regulāri tiks ievietota informācija par aktuālo uzņēmumā.

Uzņēmums turpina pilnveidot iekšējos procesus, lai nodrošinātu darbību atbilstoši gaidāmajām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kā arī veic adaptāciju, lai pielāgotu darbību atbilstoši vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā. Tāpat uzņēmums nemitīgi veic uzlabojumus klientu maksātspējas vērtēšanas uzlabošanai. Uzņēmums informē, ka apstiprina tikai 25,8% jauno klientu kredītu pieteikumu, savukārt atkārtotiem klientiem – 81,3%.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2017. gadā salīdzinoši pret 2016. gadu tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa  %
Neto kredītportfelis 13.9        +44.8
Aktīvi  21.3        +33.4
Neto peļņa  2.97        +308.7 

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, sadarbībā ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī no obligāciju finansējuma EUR 2 599 000 apmērā no 2016. gada emitētās slēgtās obligāciju emisijas EUR 5 milj. apmērā ar 14% gada ienesīgumu, kuru organizēja AS BlueOrange Bank. Uz perioda beigām jaunās obligācijas ir realizētas par kopējo apjomu EUR 3 573 000.

SIA ExpressCredit iesniedz nerevidētu saīsinātu starpperiodu konsolidēto pārskatu par 2017. gadu.

SIA ExpressCredit iesniedz investoru prezentāciju par  2017. gada 4. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "MoneyMetro" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, distances aizdevumi, lombarda aizdevumi un naudas pārskaitījumi sadarbībā ar “Western Union”. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 90 filiālēs, nodarbina vairāk kā 270 profesionālus darbiniekus un 2017. gadā nodokļos ir samaksājis 2,4 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

 

 

 

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@expresscredit.lv

Pielikumi
ExpressCredit_finansu_parskati_nerevideti_2017_Q4_lat.pdf (593.15 kB)
ExpressCredit_investor_presentation_2017_Q4_eng.pdf (650.19 kB)