Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi
Emitents VEF Radiotehnika RRR, AS (48510000PIT2XZ7X9Y86)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-01-09 20:00:44
Versijas komentārs
Teksts

Pēc reģistrācijas datiem sapulcē piedalijās akcionāri vai viņu pilnvarnieki, kas ir 1 295 825  akciju ar balsstiesībām īpašnieki un kas sastāda 50.83% no apmaksātā pamatkapitāla.

1.AS ”VEF Radiotehnika RRR” pamatkapitāla samazināšana.

 Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

1. Apstiprināt Akciju Sabiedrības pamatkapitāla samazināšanu par EUR 3 313 809,20 (trīs miljoni trīs simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti deviņi eiro 20 centu) apmērā;

2.Pamatkapitāla samazināšana tiek veikta saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas trešo apakšpunktu – samazinot Sabiedrības akcijas nominālvērtību.

3. Noteikt, ka pēc pamatkapitāla samazināšanas Sabiedrības pamatkapitāls ir  254 908,40 (divi simti piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņi eiro 40 centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 0,10 EUR (10 centi). Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas.

4. Pēc noteiktā kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņa notecējuma un samazinātā Sabiedrības pamatkapitāla reģistrācijas Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā dzēst sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumus EUR 3 313 809,20 (trīs miljoni trīs simti trīspadsmit tūkstoši astoņi simti deviņi eiro 20 centu) apmērā;

5. Sabiedrības vārda un uzrādītāja akciju ar nominālvērtību EUR 1,40 (viens eiro 40 centi) apmaiņa pret Sabiedrības vārda un uzrādītāja akcijām ar nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centu) notiks pēc kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņa notecējuma, ieraksta datumā nākamajā darba dienā pēc samazināta pamatkapitāla un izmaiņu statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

 

2. AS ”VEF Radiotehnika RRR” pamatkapitāla samazināšanas noteikumu apstiprināšana

Ar 100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

Apstiprināt Akciju sabiedrības VEF RADIOTEHNIKA RRR'' pamatkapitāla samazināšanas noteikumus.

 

3. AS ”VEF Radiotehnika RRR”grozījumi sabiedrības statūtos un sabiedrības statūtu pēc grozījumiem (jaunā redakcijā) apstiprināšana. 

Ar  100% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 Apstiprināt grozījumus Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR''  statūtos un  Akciju sabiedrības “VEF RADIOTEHNIKA RRR''  statūtus jaunā redakcijā.

Pielikumā:

Akcionāru kārtējās  sapulces protokola izraksts.

AS ”VEF Radiotehnika RRR” pamatkapitāla samazināšanas noteikumi

 Grozījumi AS “VEF RADIOTEHNIKA RRR''  statūtos un  statūti jaunā redakcijā.

Pielikumi