AS „Valmieras stikla šķiedra” finanšu kalendārs 2018.gadam
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids 2.2. Iekšējā informācija
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2018-04-09 16:26:17
Versijas komentārs Labojums: mainīts AS „Valmieras stikla šķiedra” auditētā 2017.gada atsevišķā un konsolidētā finanšu pārskata publicēšanas datums.
Teksts

AS „Valmieras stikla šķiedra” informē, ka 2018.gadā finanšu rezultātu iesniegšana plānota šādos datumos:

  • neauditēta 2018. gada 3 mēnešu konsolidēta finanšu informācija - 2018. gada 30.aprīlī;
  • neauditēts 2018. gada 6 mēnešu konsolidētais finanšu pārskats - 2018. gada 31.augustā;
  • neauditēta 2018. gada 9 mēnešu konsolidēta finanšu informācija - 2018. gada 30.novembrī.

AS „Valmieras stikla šķiedra” auditēto 2017.gada atsevišķo un konsolidēto finanšu pārskatu plānots iesniegt 2018.gada 20.aprīlī. 

Par Valmiera Glass Grupu:
AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumi (saukta – Valmiera Glass Grupa jeb Grupa) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā. Valmiera Glass Grupas kompānijas darbojas divos kontinentos trīs pasaules valstīs: Latvijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotnēm ir vairāk kā astoņdesmit gadu pieredze tekstilpārstrādē un to produkcija ir vērsta uz dažādiem rūpniecības tirgiem. Grupā ietilpst četri uzņēmumi: mātes sabiedrība AS „Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitas sabiedrības - Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, P-D Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs.

 

Kontaktinformācija:
Marika Upnere
AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja
Tel.: +371 64202276
E-pasts: Marika.Upnere@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com

Pielikumi