Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele Banka” 2017. gada 3. ceturkšņa publiskais pārskats (nerevidēts)
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-11-30 11:08:52
Versijas komentārs Labota beidzamā rindkopa. Pārējā informācija nav mainīta.
Teksts

2017. gada pirmajos deviņos mēnešos Citadeles Grupa strādāja ar 2,6 miljoni eiro neto peļņu. Peļņas rādītājus ietekmēja 23,2 miljonu eiro izdevumi, kas saistīti ar atliktā nodokļa aktīvu norakstīšanu Latvijas uzņēmumu ienākuma nodokļa likumdošanas izmaiņu rezultātā.

Pirms nodokļa aktīva norakstīšanas Citadeles koncerna 2017. gada pirmo deviņu mēnešu peļņa bija 25,9 miljoni eiro, salīdzinot ar 25,2 miljoniem eiro koncerna peļņu 2016. gada septembrī, kas koriģēta par būtiskiem vienreizējiem ienākumiem no Citadelei piederošo Visa Europe akciju pārdošanas Visa Inc. Izmaiņas Latvijas nodokļu režīmā un atliktā nodokļa aktīvu norakstīšana būtiski neietekmēs Grupas plānoto ilgtermiņa kapitāla pozīciju un nodokļa aktīvus citās Citadeles Grupas jurisdikcijās.

Citadeles Grupas neto kredītportfelis turpināja pieaugt, sasniedzot 1,34 miljardus eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā 2016. gada septembrī. Atbilstoši Grupas stratēģijai, kredītportfeļa pieaugumu veicināja Baltijas privātpersonu un MVU apkalpošanas segmenti.

2017. gada pirmajos deviņos mēnešos Citadeles Grupas bankas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā jaunos aizdevumos piešķīra 362 miljonus eiro. Latvijā piešķirto kredītu apjoms sasniedza 200 miljonus eiro, Lietuvā – 107 miljonus eiro, savukārt Igaunijā – 54 miljonus eiro.  Citadeles Grupas izsniegto jauno aizdevumu apmērs 2017. gada pirmajos deviņos mēnešos palielinājās par 13% salīdzinājumā ar atbilstošo periodu 2016. gadā.

Latvijā mikrouzņemumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem piešķirto kredītu apjoms šī gada deviņos mēnešos pieauga par 12% un sasniedza 132 miljonus eiro. Lietuvā klientiem piešķirto kredītu apjoms bija 93 miljoni eiro, kas ir par 4% vairāk nekā pirms gada, savukārt Igaunijā mikrouzņemumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem piešķirto aizdevumu apjoms palielinājās par 90% un sasniedza 34 miljonus eiro.

Pēdējā gada laikā Citadeles Grupa palielinājusi kopējo klientu noguldījumu apjomu. 2017. gada trešā ceturkšņa beigās klientu noguldījumi sasniedza 2,8 miljardus eiro, gada laikā pieaugot par 2%. Latvijā klientu noguldījumu portfelis ir 1,9 miljardi eiro, Lietuvā – 426 miljoni eiro, Igaunijā – 229 miljoni eiro.

Citadeles neto procentu ienākumi pieauga par 16%, sasniedzot 55,8 miljonus eiro. To galvenokārt sekmēja pieaugums Grupas Baltijas valstu kredītportefeļu atdevē un apjomā. Grupas neto komisijas ienākumi samazinājās par 3% līdz 27,1 miljoniem eiro. Samazinājums bija saistīts ar Grupas veiktajiem risku samazināšanas pasākumiem attiecībā uz ārvalstu maksājumiem.

Pirmajos 2017. gada deviņos mēnešos Grupas koriģētais ROE rādītājs sasniedza 13.5% un koriģētais ROA 1.05%. Neņemot vērā vienreizējos ienākumus no Visa Europe akciju pārdošanas Visa Inc, 2016. gada attiecīgajā periodā tika sasniegts 14.4% ROE, turpretim koriģētais ROA rādītājs sasniedza 1.10%.

Aktīvu kvalitāte turpina uzlaboties, slikto kredītu (NPL) rādītajam samazinoties līdz 9.0%, salīdzinājumā – 9.2% 2016. gada septembrī. Grupas kapitāla pietiekamības rādītājs (CAR) sasniedza 17.0% pret 13.8% 2016. gada septembrī.

Citadele šī gada trešajā ceturksnī izsludināja Otro Subordinēto Obligāciju programmu un piesaistīja 20 miljonu eiro otrā līmeņa kapitālu ar 5.5% obligāciju kupona likmi. Emisijas mērķis bija Bankas kapitāla pozīcijas stiprināšana un subordinēto saistību pret Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku refinansēšana.

Citadele Grupa tiek pārvaldīta no Latvijas ar meitas uzņēmumiem un filiālēm Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. Citadeles akcionāri ir starptautiska un daudznacionāla investoru grupa ar pieredzi banku sektorā visā pasaulē. 75% plus viena akcija pieder grupai starptautisku investoru, kurus pārstāv “Ripplewood Advisors LLC”, pārejās akcijas ir Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas (ERAB) īpašumā.

 

Papildu informācija:

Baiba Ābelniece

Ārējās komunikācijas vadītāja

Tālrunis: +371 67010326; +371 26624221

E-pasts: baiba.abelniece@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Finanšu institūciju daļas vadītājs

Tālrunis: +371 67778585

E-pasts: mihails.golevs@citadele.lv

 

Santa Daniela Kanaška

Investoru attiecību speciāliste

Tālrunis: +371 67010991

E-pasts: IR@citadele.lv

Pielikumi
3Q_2017_Publiskais_parskats.pdf (640.35 kB)