Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” neauditēti koncerna starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu līdz 2017. gada 30. septembrim
Emitents Attīstības finanšu institūcija Altum, AS (5493007HPQSSX8BJ4315)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-11-22 08:45:18
Versijas komentārs
Teksts

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncerna (turpmāk tekstā - Altum Koncerns) izsniegto finanšu instrumentu portfelis (bruto) uz 2017. gada 30. septembri sastāda 443.2 milj. eiro, ko veido 13,787 līgumi, tai skaitā:

  • garantiju portfelis 176.5 milj. eiro, kopējais līgumu skaits 7,264;
  • aizdevumu portfelis 211.5  milj. eiro, kopējais līgumu skaits 6,331;
  • ieguldījumi riska kapitāla fondos kopējā apjomā 55.2 milj. eiro, kopējais fondu finansēto projektu skaits – 192.

No gada sākuma Altum Koncerna finanšu instrumentu portfelis pieaudzis par 5.2% pēc apjoma un par 20.4% pēc projektu skaita. No finanšu instrumentiem visstraujākais pieaugums ir garantiju portfelim, kas ir pieaudzis par 20% pēc apjoma  un 47% pēc darījumu skaita. Straujāks garantiju portfeļa pieaugums Altum Koncerna kopējā finanšu instrumentu portfelī tiek īstenots atbilstoši Altum Koncerna vidēja termiņa attīstības stratēģijai.

2017. gada 9 mēnešos Altum Koncerns ir strādājis ar 3.8 miljoni eiro peļņu.

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” neauditētie koncerna starpposmu saīsinātie pārskati un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” neauditētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu līdz 2017. gada 30. septembrim ir sagatavoti atsevišķos saīsinātos pārskatos. Tādejādi šeit pievienoti divi starpposmu saīsinātie pārskati - gan par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum”, gan par AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Koncernu.   

AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” kā Altum Koncerna mātes uzņēmums ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas ar atbalsta finanšu instrumentiem - aizdevumiem, garantijām un ieguldījumiem riska kapitāla fondos - nodrošina finanšu resursu pieejamību uzņēmumiem un mājsaimniecībām, jomās, kuras valsts izvirzījusi kā atbalstāmas un svarīgas, tādejādi veicinot tautsaimniecības attīstību un sekmējot privātā kapitāla un finanšu resursu mobilizēšanu. 2017. gada jūnijā Altum Koncerns saņēma starptautiskās kredītreitingu aģentūras Moody’s ilgtermiņa kredītreitingu Baa1, ar stabilu perspektīvas novērtējumu. 2017. gada 24. oktobrī AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” obligācijas tika iekļautas regulētajā tirgū - biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā.

         Laura Lapkovska
         AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” Investoru attiecības
         Tel.: 67774023, 26165699
         E-pasts: Laura.Lapkovska@altum.lv

Pielikumi
ALTUM_NeauditetiStarpposmuSaisinatieParskati_Q32017.pdf (744.91 kB)
ALTUMKoncerns_NeauditetiStarpposmuSaisinatiParskati_Q32017.pdf (836.67 kB)