Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2017. gada 9 mēnešiem
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-11-03 15:28:14
Versijas komentārs
Teksts

SIA "ExpressCredit" 2017. gada 9 mēnešu apgrozījums bija EUR 13.5 milj. un sabiedrība noslēdza periodu ar EUR 2.2 milj. konsolidēto neauditēto peļņu.

Koncerns periodu no 2017. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim ir strādājis veiksmīgi. Atbilstoši plānotajam, kopējie ieņēmumi salīdzinot ar atbilstoši periodu iepriekšējā gadā ir palielinājušies par 20.8% un kopā sastāda EUR 13 490 124.

Koncerna valdes priekšsēdētājs Agris Evertovskis komentē 2017. gada 9 mēnešu rezultātus: "Koncerna darbības rādītāju kāpums salīdzinājumā ar iepriekšēja gada 9 mēnešiem ir būtisks. Uzņēmuma finanšu rādītāji šobrīd ir labākie uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē. Trešajā ceturksnī uzņēmums turpināja pilnveidot kredītpolitiku un veikt investīcijas, lai uzlabotu klientu maksātspējas vērtēšanu. 3. ceturksnī uzņēmums noslēdza jaunu līgumu ar sadarbības partneri par statistiskās analīzes tehnoloģiju izstrādi ar mērķi attīstīt maksātspējas izvērtēšanu un paaugstināt kredītportfeļa kvalitāti.”

Uzņēmums informē, ka apstiprina tikai 26% jauno klientu kredītu pieteikumu, savukārt atkārtotiem klientiem – 82%.

Viens no uzņēmuma mērķiem vienmēr ir bijis sakārtoti iekšējie procesi un augsta procesu vadības kvalitāte. Lai šo kvalitāti apliecinātu arī investoriem un klientiem, uzņēmuma vadības komanda 2017. gada sākumā nolēma veikt starptautisko ISO sertifikāciju atbilstoši ISO 9001:2015 (kvalitātes pārvaldība) un ISO 50001:2012 (energopārvaldības sistēma). 2017. gada oktobrī uzņēmums veiksmīgi tika sertificēts abiem iepriekš minētajiem sertifikātiem.

2017. gada 3. ceturksnī uzņēmums turpināja strādāt pie savu pakalpojumu pilnveidošanas un digitalizācijas, un 2017. gada 4. ceturksnī sāks piedāvāt saviem klientiem pakalpojumu ar papildus priekšrocībām.

Uzņēmums turpina pilnveidot iekšējos procesus, lai nodrošinātu darbību atbilstoši gaidāmajām izmaiņām Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, kā arī veic adaptāciju, lai pielāgotu darbību atbilstoši vispārējai datu aizsardzības regulai, kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā.

Īstenojot biznesa stratēģiju un plānotos pasākumus, 2017. gada 9 mēnešos tika sasniegti sekojoši koncerna finanšu rādītāji: 

Postenis EUR, miljoni Izmaiņa*  %
Neto kredītportfelis 16.5        +40.1
Aktīvi  22.7        +41.7
Neto peļņa  2.24        +340.9 

   *- Neto kredītportfelis un Aktīvi salīdzināti pret 31.12.2016. Neto peļņa salīdzināta pret 2016. gada attiecīgo periodu.

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, sadarbībā ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī 2017. gada 9 mēnešos tika piesaistīts obligāciju finansējums EUR 1 352 000 apmērā no 2016. gada emitētās slēgtās obligāciju emisijas EUR 5 milj. apmērā ar 14% gada ienesīgumu, kuru organizēja AS BlueOrange Bank. Uz perioda beigām jaunās obligācijas ir realizētas par kopējo apjomu EUR 2 326 000.

SIA ExpressCredit iesniedz nerevisētu saīsinātu starpperiodu konsolidēto pārksatu par 2017. gada 9 mēnešiem.

SIA ExpressCredit iesniedz investoru prezentāciju par  2017. gada 3. ceturkšņa darbības rezultātiem. Prezentācija angļu valodā.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts patērētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. Koncerns ir pārstāvēts ar zīmoliem “Banknote”, "MoneyMetro" un “Rīgas pilsētas lombards”. Koncerna pamatpakalpojumi ir patēriņa aizdevumi, lombarda aizdevumi un naudas pārskaitījumi sadarbībā ar “Western Union”. Kopumā koncerns darbojas 39 Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās, kopumā 93 filiālēs, nodarbina 279 profesionālus darbiniekus un 2016. gadā nodokļos ir samaksājis 2,3 miljonus euro. SIA “ExpressCredit” ir LAFPA un LTRK biedrs.

         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: kristaps.bergmanis@banknote.lv

Pielikumi