Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “Citadele banka” 2017. gada 2. ceturkšņa publiskais pārskats un revidētais 6 mēnešu starpperioda finanšu pārskats
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids 1.2 Pusgada finanšu pārskati un revīzijas ziņojumi / ierobežotas pārbaudes
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-08-31 10:01:26
Versijas komentārs
Teksts

AS “Citadele banka” grupa 2017. gada pirmajā pusgadā stradāja ar 15,0 miljonu eiro peļņu, salīdzinot ar 25,4 miljoniem 2016.gada jūnijā, kas ietver 11,3 miljonu ienākumus no Citadelei piederošo “Visa Europe” akciju pārdošanas “Visa Inc”. Citadeles grupas koriģētā neto peļņa uzrādīja ikgadēju 7% pieaugumu, ko veicināja neto procentu un neto komisijas ienākumu palielināšanās.
 

Salīdzinājumā ar 2016. gada noslēguma rezultātiem, Citadeles grupas neto kredītportfelis 2017. gadā pieauga par 7%, sasniedzot 1,323 miljardus eiro. Privātpersonām kredītos tika izsniegti 68 miljoni eiro, kas ir par 7% vairāk nekā 2016. gada pirmajos sešos mēnešos. Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem tika izsniegti 185 miljoni eiro – par 37% vairāk nekā pirms gada.

Klientu noguldījumi sasniedza 2,874 miljardus eiro, pieaugot par 5%, salīdzinot ar situāciju 2016. gada jūnijā.

“Mūsu jaunākie finanšu rādītāji, par kuriem šodien informējam, pierāda, ka esam uz pareizā ceļa, lai kļūtu par Baltijas čempioniem banku sfērā. Citadeles stratēģijas pamatā ir nodrošināt finansējumu ekonomiskai izaugsmei Baltijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, un mēs to darām ļoti labi. Pēdējā gada laikā Citadeles grupas neto kredītportfelis ir pieaudzis par iespaidīgiem 8%. Šāds pieauguma temps ļoti konkurētspējīgā tirgū liecina par mūsu spēju ieviest jaunu pieeju aizdevumiem Baltijā un sniegt nepieciešamo piedāvājumu gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Automatizējot kredītreitinga noteikšanu, mēs tagad varam sniegt iedzīvotājiem un mazajiem uzņēmumiem ļoti personalizētus piedāvājumus neticamā ātrumā, un klienti to novērtē,” saka bankas Citadele valdes priekšsēdētājs Guntis Beļavskis.

 

Citadeles grupas neto procentu ienākumi pieauga par 16%, 2017. gada junijā sasniedzot 36.2 miljonus eiro. To galvenokārt veicināja kredītportfeļa apjoma un ienesīguma pieaugums. Grupas neto komisijas ienākumi palielinājās par 5%, pieaugot līdz  19,3 miljoniem eiro, salīdzinoši ar atbilstošo periodu 2016. gadā.

 

Citadeles grupas ROE  un ROA rādītāji 2017. gada otrajā ceturksnī sasniedza attiecīgi 11,5% un 0,90%. 2016.gada atbilstošo periodu ROE un ROA rādītāji, kas koriģēti pēc vienreizējiem ieņēmumiem 11,3 miljonu eiro apmērā no Visa akciju pārdošanas darījuma bija 12,2% un 0,92%.

Grupas aktīvu kvalitāte turpināja uzlaboties, slikto kredītu (NPL) rādītājam samazinoties līdz 9,3%, salīdzinot ar 9,6% iepriekšējā gada jūnijā. Grupas kapitāla pietiekamības rādītajs (CAR) uzrādīja 20 bāzes punktu pieaugumu, sasniedzot 16,7%  salīdzinoši ar 16,5%  2016. gada jūnijā.

Citadele Latvijā

Latvijā bankas Citadele kredītportfelis turpināja augt un sasniedza 960 miljonus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā pirms gada. Banka Citadele izsniedza 139,6 miljonus eiro kredītu, kas ir par 30% vairāk nekā 2016. gada pirmajā pusgadā.

Privātpersonām 2017. gada pirmajos sešos mēnešos tika izsniegti 48,3 miljoni eiro, kas ir par 3% mazāk, salīdzinot ar gadu iepriekš. Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem tika izsniegts par 58% vairāk, kopējiem izsniegtajiem kredītiem sasniedzot 91,3 miljonus eiro.

Klientu noguldījumi bankā Citadele Latvijā saglabājās tādā pašā līmenī kā pirms gada – 1,870 miljardi eiro.

Citadele Lietuvā

Lietuvā Citadele bankas kredītportfelis turpināja augt, sasniedzot 298 miljonus eiro, kas ir par 12% vairāk nekā pirms gada. Banka kredītos izsniedza 71,8 miljonus eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2016. gada pirmajos sešos mēnešos.

Privātpersonām izsniegto kredītu skaits 2017. gada pirmajos sešos mēnešos auga par 60%, salīdzinot ar tādu pašu periodu pirms gada, un sasniedza 5,6 miljonus eiro. Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem izsniegto kredītu apjoms bija 66,2 miljoni eiro – par 2% vairāk nekā pirms gada.

Klientu noguldījumi Lietuvā pieauga par 17% un sasniedza 406 miljonus eiro.

Citadele Igaunijā

Igaunijā Citadeles kredītportfelis auga par 24%, salīdzinot ar 2016. gada pirmo pusgadu, un sasniedza 111 miljonu eiro. 2017. gada pirmajā pusgadā banka izsniedza kredītos 41,2 miljonus eiro, kas ir par 80% vairāk, salīdzinot ar 2016. gada pirmā pusgada rezultātu.

Privātpersonām tika izsniegts 14,1 miljons eiro – 33% pieaugums. Mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un korporatīvajiem klientiem izsniegto aizdevumu apjoms bija 27,1 miljons eiro, kas ir 122% palielinājums salīdzinot ar 2016. gada pirmajiem sešiem mēnešiem.

Igaunijas klientu noguldījumi auga par 17% un sasniedza 222 miljonus eiro.

Citi notikumi

Šī gada pirmajā pusgadā Citadele parakstīja līgumu par ilgtermiņa sadarbību ar globālu maksājumu tehnoloģiju kompāniju Visa. Pirmais kopīgais Visa un Citadeles izstrādātais produkts ir jauns kredītkaršu zīmols ar trīs veidu kartēm: “X Karte”, “X Platinum” un “X Infinite” dažādiem bankas klientu segmentiem.

No šī gada aprīļa Citadeles pakalpojums – iespēja veikt pirkumus ar telefonu - bija pieejams beta testa programmas ietvaros, kad to izmēģināja Citadeles darbinieki un atsevišķas klientu grupas. Banka Citadele bija pirmā banka Baltijā, kas izstrādāja mobilo maksājumu pakalpojumu, izmantojot NFC tehnoloģiju.

Aprīlī Moody’s Investors Service (Moody’s) paaugstināja Citadeles ilgtermiņa reitingu par divām pakāpēm: no B1 uz Ba2, saglabājot pozitīvu reitinga prognozi. Bankas Citadele reitinga pārskatīšanu “Moody’s” skaidro ar bankas īstenoto stratēģiju attīstīt darbību Baltijas valstīs, kā arī palielināto bankas kapitālu un uzlaboto aktīvu kvalitāti. “Moody’s” pozitīvi vērtē bankas straujo attīstību.

2017. gada aprīlī AS “Citadele banka” parakstīja līgumu par meitas uzņēmuma “CBL Cash Logistics” pārdošanu Lietuvas uzņēmumam Eurocash1. Pēc nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas, darījums tika pabeigts 1. augustā.

 

Banka Citadele ir trešā lielākā banka Latvijā pēc klientu skaita. Citadeles grupa tiek pārvaldīta no Latvijas. Tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Šveicē. Citadele nodrošina norēķinus un karšu maksājumus, aizdevumus, noguldījumu, ieguldījumu, aktīvu pārvaldes un līzinga pakalpojumus, kā arī virkni ekskluzīvus, unikālus produktus. Citadeles vīzija ir kļūt par labāko finanšu pakalpojumu sniedzēju Baltijas valstīs privātpersonām un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

 

Papildu informācija:

 

Baiba Ābelniece

Ārējās komunikācijas vadītāja

banka Citadele

Tālr. 67010326, 26624221

E-pasts: baiba.abelniece@citadele.lv

 

Mihails Goļevs

Finanšu institūciju daļas vadītājs

Telephone: +371 67778585

E-mail: Mihails.Golevs@citadele.lv

 

Santa Daniela Kanaška

Investoru attiecību speciāliste

Tālrunis: +67010991

E-mail: IR@citadele.lv

Pielikumi
1H 2017_Starpperioda_finansu_parskats.pdf (2833.48 kB)
2Q 2017_Publiskais_parskats.pdf (781.80 kB)