Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "PATA Saldus" paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 25.07.2017.
Emitents PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) (529900B6BX2C1KFI6P75)
Veids 3.1. Papildu regulētā informācija, kas ir jāatklāj saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-06-26 12:11:23
Versijas komentārs
Teksts

AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2017. gada 25. jūlijā plkst. 10:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2016. gada darbības rezultātiem, 2016. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

2. 2016. gada peļņas sadale.

3. 2017. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.

4. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

5. Revīzijas komitejas ievēlēšana.

6. Citi jautājumi.

 

Pielikumā: Paziņojums par 2017. gada 25. jūlija kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu un pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus ” valde  

Papildus informācija:
Evita Šmita
AS „PATA Saldus” biroja vadītāja
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 26124635
fakss: (+371) 63807073
E-pasts: info@patasaldus.lv

Pielikumi
Akcionāru sapulces paziņojums 2017.pdf (212.46 kB)
PATA_Saldus_pilnvarojuma_veidlapa_LV.pdf (112.36 kB)