Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par A/S "Ditton pievadķēžu rūpnīca" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS (391200LSGSVWPZW6LL87)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-06-05 10:22:03
Versijas komentārs
Teksts

 

 

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2017.gada 07.jūlijā plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.  

Darba kārtība:
1. 2016.gada pārskata apstiprināšana. 

2. 2016.gada peļņas sadale. 

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2017.gada 07.jūlijā no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                        

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2017.gada 29.jūnijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 07.jūlijā. 

Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv . 

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 uzrādītāja akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt apliecinātai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. 

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2017.gada 07.jūlijā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcei nebūs lēmumu pieņemšanai Statūtos noteiktā kvoruma, akcionāri saskaņā ar Statūtiem ir tiesīgi pārcelt lēmumu pieņemšanu izsludinātajā darba kārtībā. Sasauktā sapulce tiks turpināta 2017.gada 07.augustā plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces turpināšanas dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. 

Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2017.gada 22.jūnija līdz 06.jūlijam, bet sasauktās sapulces pārcelšanas gadījumā – papildus no 2017.gada 22.jūnija līdz 04.augustam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājas lapā www.dpr.lv . Telefons uzziņām (+371) 65402333.

 

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde

Pielikumi
pilnvara kartejai sapulcei 7.07.2017_lv.doc (35.00 kB)