Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēta finanšu informācija par 2017. gada pirmajiem trim mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-05-18 16:02:03
Versijas komentārs
Teksts

  2017. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 263,3 tūkst. eiro, kas ir par 2,9% vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 34,2 tūkst. eiro – par 30,3 %, jeb 8,0 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2017. gada pirmajos trīs mēnešos bija 13,0 %, attiecīgi 2016. gada attiecīgajā periodā tā bija  10,3 %.

  PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

 

31.03.2017.

EUR

31.03.2016.

EUR

Neto apgrozījums

263 344

255 909

a) no lauksaimnieciskās darbības

263 344

255 909

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

14 858

(446)

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

14 624

12 440

Materiālu izmaksas:

(123 363)

(110 483)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(87 135)

(83 341)

b) pārējās ārējās izmaksas

(36 228)

(27 142)

Personāla izmaksas:

(105 229)

(103 328)

a) atlīdzība par darbu

(82 889)

(81 245)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(18 322)

(18 049)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(4 018)

(4 034)

Vērtības samazinājuma korekcijas:

(12 107)

(10 926)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtības samazinājuma korekcijas

(12 107)

(10 858)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības samazinājuma korekcijas, ja tās pārsniedz tādas vērtības norakstījumu summas, kuras sabiedrība uzskata par parastām

-

(68)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(17 886)

(16 891)

Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa

34 241

26 275

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(5 043)

(6 555)

Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas

29 198

19 720

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

29 198

19 720

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0,069

0,047

 AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi