Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 25.04.2017 pieņemtie lēmumi
Emitents Kurzemes atslēga 1, AS (529900VB0FPKLRG9DL23)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-04-25 18:12:33
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība “KURZEMES ATSLĒGA 1”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003044007
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456
Tālrunis 63448075
 

Par kārtējās akcionāru sapulces slēgšanu.

Sapulces norises laiks: 2017.gada  25.aprīlis 
Sapulces vieta: Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes novadā, LV-3456 

Sapulcē pieņemtie lēmumi

1.Apstiprināts akciju sabiedrības auditētais pārskats pēc stāvokļa uz 2016.gada 31.decembri, “par” balsojot  558673 balsīm. 

2.Nolemts 2016.gada zaudējumus  segt ar iepriekšējo periodu nesadalīto peļņu, “par” balsojot  558673  balsīm. 

3.Par revidentu akciju sabiedrības 2017.gada pārskata auditam apstiprināt SIA’’Nexia Audit Advice’’( Licence 134).Atbildīgais zvērināts revidents Marija Jansone (sertifikāts nr.25) , “par” balsojot  558673  balsīm. 

4. Par 2017.gada pārskata auditu revidentam noteikta atlīdzība  2000,00 EUR plus PVN 420EUR  apmērā “par” balsojot  558673 balsīm. 

Valde


Pielikumi