Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
SIA "ExpressCredit" auditētie 2016. gada pārskati
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-04-24 15:51:19
Versijas komentārs
Teksts

SIA "ExpressCredit" 2016. gadā apgrozījums bija EUR 15,4 milj. un sabiedrība noslēdza gadu ar EUR 0.96 milj. konsolidēto peļņu

Koncerns periodu no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ir strādājis veiksmīgi. 2016. gadā stājās spēkā izmaiņas likumdošanā, kas noteica būtiski zemākas procentu likmes patēriņa kredītiem. Līdz ar to, atbilstoši plānotajam, kopējie ieņēmumi šajā periodā ir samazinājušies par 14.8 % pret 2015. gadu un kopā sastāda  15 423 987 euro.

2016. gadā Koncerna stratēģija paredzēja kredītportfeļa apjoma palielināšanu un izmaksu bāzes samazināšanu.

Atbilstoši stratēģijai tika veikti būtiski ieguldījumi Koncerna “Banknote” produktu un zīmola atpazīstamībā. Periodā tika papildus izstrādāts un 3 Koncerna filiālēs ieviests jauns patēriņa kreditēšanas zīmols “MoneyMetro”. Veicinot pieprasījumu pēc Koncerna sniegtajiem kreditēšanas pakalpojumiem, tika palielināts kredītportfelis.

Koncerns 2016. gadā attīstīja IT izstrādi un veica procesu optimizāciju, kas palīdzēja nodrošināt kreditēšanas pakalpojumu sniegšanu un izmaksu samazināšanu. Papildus tika veikts darbs pie personāla apmācības ar mērķi pilnveidot un uzturēt kvalitatīvu un efektīvu klientu apkalpošanas servisu.

Koncerna kredītportfeļa pieaugums tika finansēts no peļņas, no sadarbības ar savstarpējo aizdevumu platformu, kā arī Koncerns 2016.gada beigās emitēja jaunu slēgto obligāciju emisiju 5 miljoni euro apmērā. 

Īstenojot biznesa stratēģiju un visus plānotos pasākumus, 2016. gadā tika sasniegti sekojoši Koncerna mātes sabiedrības un Koncerna finanšu rādītāji:

Postenis EUR, miljoni Pieaugums/(samazinājums) %
Neto kredītportfelis, Koncerna mātes sabiedrība 10.6 58.6
Neto kredītportfelis, Koncerns 11.6 65.0
Aktīvi, Koncerna mātes sabiedrība 15.7 40.0
Aktīvi, Koncerns 16.0 48.9
Neto peļņa, Koncerna mātes sabiedrība 0.99 (27.4)
Neto peļņa, Koncerns 0.96 (36.5)

SIA "ExpressCredit" iesniedz auditētu konsolidēto un mātes sabiedrības 2016. gada pārskatu.

SIA "ExpressCredit" iesniedz Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2016. gadu.

SIA "ExpressCredit" iesniedz uzņēmuma prezentāciju (angļu valodā) par 2016. gadu.

__________________________________________________________________

SIA "ExpressCredit" ir licencēts nebanku paterētāju kreditēšanas uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā. SIA "ExpressCredit" darbojas ar zīmoliem “Banknote”, "MoneyMetro"  un “Rīgas pilsētas lombards” 39 lielākajās Latvijas pilsētās un apdzīvotās vietās 91 filiālēs, piedāvājot patērētājiem lombarda aizdevumus, patēriņa aizdevumus un naudas pārskaitījumus sadarbībā ar “Western Union”. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā izmantojuši vairāk kā 330 tūkstoši fizisku personu. SIA "ExpressCredit" strādā 275 profesionāli darbinieki. SIA “ExpressCredit” 2016. gadā valstij nodokļos nomaksājis 2,3 miljonus euro.

         Kontaktpersona:
         Kristaps Bergmanis
         Tālrunis: +371 29144168
         Fax: +371 67809194
         E-pasta adrese: Kristaps.Bergmanis@banknote.lv

Pielikumi