Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS „Valmieras stikla šķiedra” atsevišķie un konsolidētie 2016.gada pārskati (auditēts)
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2017-04-07 17:43:38
Versijas komentārs
Teksts

Grupas konsolidētais apgrozījums 2016.gadā sasniedzis EUR 124,8 milj. Salīdzinot ar 2015.gada Grupas rezultātu, vērojams pieaugums par EUR 3,6 milj. jeb 2,6%, ņemot vērā ievērojamo apgrozījumu visos svarīgākajos tirgos un pastāvīgo pārdotā apjoma pieaugumu kopš 2010.gada. Grupas konsolidētā tīrā peļņa 2016.gadā sasniedza EUR 4,8 milj., kas ir par EUR 0,68 milj. mazāk, salīdzinot ar auditēto Grupas tīro peļņu 2015.gadā.

Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 17,82 milj., un tas ir par EUR 1,67 milj. jeb 10% vairāk kā 2015.gadā un ir nedaudz virs 2014.gadā sasniegtā rekordapgrozījuma EUR 17,76 milj. apmērā. Arī EBITDA marža no 13% 2015.gadā pieauga līdz 14%. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 7,27 milj., kas ir par EUR 0,4 milj. jeb 6 % vairāk kā 2015.gadā.

2016.gada 12 mēnešos mātes sabiedrības AS „Valmieras stikla šķiedra” saražotā produkcija tika eksportēta uz 41 pasaules valsti, eksporta apjomam sasniedzot 97%. 2016.gadā Grupa piedzīvojusi produkcijas rekordlielu pasūtījumu skaitu, pieprasījums pēc stikla šķiedras produktiem ir bijis ārkārtīgi augsts - lielāks nekā Grupa spējusi saviem klientiem piedāvāt dēļ kopējām ražošanas kapacitātes iespējām. Pērnā gada 4.ceturksnis bija spēcīgs, un Grupa turpināja stiprināt savas pozīcijas esošajos tirgos. Galvenie produkcijas eksporta tirgi palikuši nemainīgi – Eiropas Savienības valstis (76%), Ziemeļamerika (11%) un pārējās eksporta valstis.

Ņemot vērā pasaules stikla šķiedras tirgus pozitīvās izaugsmes tendences, aizvien straujāk attīstošos stikla šķiedras industriju un izteikti augsto pieprasījumu pēc stikla šķiedras produktiem, akciju sabiedrības vadība prognozē, ka 2017.gadā Grupas konsolidētais neto apgrozījums varētu sasniegt no EUR 135 milj. līdz EUR 142 milj., savukārt konsolidētā tīrā peļņa no EUR 9,5 milj. līdz EUR 10 milj.

AS „Valmieras stikla šķiedra” izaugsme kopš Valmiera Glass Grupas izveides, no 2013.gada līdz 2016.gadam ir atspoguļojusies arī tās akcijas cenā biržā Nasdaq Riga. Šajā periodā akcijas cena ir palielinājusies par vairāk nekā 157 %. 2016. gada laikā AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijas cena ir svārstījusies robežās no EUR 2,76 (zemākā akciju cena) līdz EUR 3,80 (augstākā akciju cena). Pārskata periodā vidējā akciju cena ir bijusi EUR 3,35, savukārt uzņēmuma kapitalizācija uz 31.12.2016. ir EUR 74,34 miljoni.

Lai nodrošinātu investoru, sadarbības partneru, klientu un sabiedrības izpratni par AS „Valmieras stikla šķiedra”, tā darbību un pārvaldi, vienlaikus ar AS „Valmieras stikla šķiedra” 2016.gada revidēto pārskatu „NASDAQ Riga” ir iesniegts arī Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016.gadu.

 

Par Valmiera Glass Grupu:
AS „Valmieras stikla šķiedra” un tās meitas uzņēmumi (saukta – Valmiera Glass Grupa jeb Grupa) ir viens no vadošajiem stikla šķiedras ražotājiem Eiropā. Valmiera Glass Grupas kompānijas darbojas divos kontinentos trīs pasaules valstīs: Latvijā, Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. AS „Valmieras stikla šķiedra” ražotnēm ir vairāk kā astoņdesmit gadu pieredze tekstilpārstrādē un to produkcija ir vērsta uz dažādiem rūpniecības tirgiem. Grupā ietilpst četri uzņēmumi: mātes sabiedrība AS „Valmieras stikla šķiedra” un trīs tās meitas sabiedrības - Valmiera Glass UK Ltd. Lielbritānijā, P-D Valmiera Glass USA Corp. un Valmiera Glass USA Trading Corp. Amerikas Savienotajās Valstīs.

 

 

Kontaktinformācija:
Marika Nīmante
AS „Valmieras stikla šķiedra” mārketinga projektu vadītāja
Tel.: +371 64202276, +371 26635509
Fakss: +371 64281216
E-pasts: Marika.Nimante@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com

 

Pielikumi