Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
PAR AS "CITADELE BANKA" OBLIGĀCIJU IEKĻAUŠANU PARĀDA VĒRTSPAPĪRU SARAKSTĀ
Emitents Citadele banka, AS (2138009Y59EAR7H1UO97)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-12-15 16:40:20
Versijas komentārs
Teksts

 Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka 15.12.2016. ir saņēmusi akciju sabiedrības ''Nasdaq Riga'' paziņojumu, ar kuru akciju sabiedrība ''Nasdaq Riga'' informē par akciju sabiedrības "Citadele banka" obligāciju iekļaušanu Parāda vērtspapīru sarakstā.

  Saskaņā ar akciju sabiedrības ''Nasdaq Riga'' sniegto informāciju, pamatojoties uz akciju sabiedrības ''Nasdaq Riga'' valdes 12.12.2016. lēmumu, ar 15.12.2016. tiek uzsākta akciju sabiedrības "Citadele banka" obligāciju kotēšana akciju sabiedrības ''Nasdaq Riga'' Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

 1. ISIN kods: LV0000802221;
 2. dzēšanas datums: 06.12.2026;
 3. nominālvērtība: EUR 10 000;
 4. iekļaujamo obligāciju skaits: 4 000;
 5. emisijas apjoms: EUR 40 000 000;
 6. obligāciju kupona maksājumi tiks veikti divas reizes gadā;
 7. obligāciju kupona gada likme fiksēta: 6.25%;
 8. pirmais procentu izmaksas datums: 06.06.2017;
 9. pēdējais procentu izmaksas datums: 06.12.2026;
 10. obligāciju pirmstermiņa dzēšana (call option): Emitentam ir tiesības veikt pirmstermiņa obligāciju dzēšanu emisijas prospektā noteiktajā kārtībā.
 11. Biržas tirdzniecības kods* CBLB062526A;
 12. Biržas tirdzniecības kods** CBLB062526AB

 Akciju sabiedrības "Citadele banka" prospekts obligāciju iekļaušanai akciju sabiedrības ''Nasdaq Riga'' Parāda vērtspapīru sarakstā 08.11.2016. ir reģistrēts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (saite uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojumu: http://www.fktk.lv/lv/mediju-telpa/pazinojumi-masu-informacijas-l/2016/6023-fktk-atlauj-as-citadele-banka-izteikt-subordineto-obligaciju-publisko-piedavajumu.html).

 Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka līdz ar obligāciju  kotēšanas uzsākšanu (15.12.2016.), akciju sabiedrības "Citadele banka" kā finanšu instrumentu tirgus dalībniekam emitenta statusā (kapitālsabiedrībai, kuras emitētie pārvedamie vērtspapīri (obligācijas) ir iekļauti regulētajā tirgū), ir saistošas visas tās finanšu instrumentu tirgu regulējošās tiesību aktu prasības, kas emitentam kā finanšu instrumentu tirgus dalībniekam ir jāievēro, tostarp arī – prasības par obligātās informācijas (definēta Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 47. punktā) atklāšanu.

Pielikumi