Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējā akcionāru sapulcē, kas notika 2016.gada 28.novembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-11-28 12:16:04
Versijas komentārs
Teksts

 A/S "SAF Tehnika" kārtējā akcionāru sapulcē tika pieņemti šādi lēmumi:

 1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2015./2016. finanšu gada darbības rezultātiem;
   
 2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika” konsolidēto gada pārskatu par 2015./2016. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības Valdi no atbildības par 2015./2016. finanšu gadu;
   
 3. Izmaksāt dividendēs EUR 0.34 (trīsdesmit četri centi) par vienu AS „SAF Tehnika” akciju jeb kopā EUR 1 009 861,20 (viens miljons deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens eiro un 20 centi):

  Aprēķina datums - 2016. gada 12. decembris;
  Izmaksu datums - 2016. gada 19. decembris;
   
 4. Par sabiedrības revidentu 2016./2017. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2016./2017. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 9’000 (deviņi tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.

 

         Zane Jozepa
         Finanšu un administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 840
         Zane.Jozepa@saftehnika.com
         www.saftehnika.com

Pielikumi