Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
„SAF Tehnika” auditētie pārskati un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015./2016. finanšu gadu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-10-27 16:05:18
Versijas komentārs
Teksts

 „SAF Tehnika” grupas neto apgrozījums 2015./ 2016. finanšu gadā bija 13.71 miljons EUR, kas ir par 854 tūkstošiem EUR, jeb par 6.6% lielāks nekā iepriekšējā 2014./ 2015. finanšu gadā. Grupa noslēdza 2015./ 2016. finanšu gadu ar peļņu 926 tūkstošu EUR apmērā, kas ir par 353 tūkstošiem EUR mazāk nekā iepriekšējā finanšu gadā. Starpību lielā mērā veido mazāki ienākumi no valūtas kursa svārstībām.

 

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  A/S „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos gada pārskatus par 2015./2016. finanšu gadu (no 2015. gada 1. jūlija – 2016. gada 30. jūnijam).

„SAF Tehnika” grupā ietilpst  Latvijā reģistrēta A/S „SAF Tehnika” (turpmāk – mātes sabiedrība), mātes sabiedrībai pilnībā piederošs, ASV reģistrēts meitas uzņēmums „SAF North America LLC”, kā arī ASV reģistrēts uzņēmums „SAF Services LLC”. Grupas konsolidētais neto apgrozījums 2015./ 2016. finanšu gadā bija 13.71 miljons EUR, kas ir par 854 tūkstošiem EUR jeb par 6.6% lielāks nekā iepriekšējā 2014./ 2015. finanšu gadā.

Grupa pārskata gadā turpināja strādāt pie specifisku klientu vajadzību izzināšanas un identificēšanas, attīstot un uzlabojot nišas produktu piedāvājumus. Papildus ieņēmumi tika gūti, izstrādājot specifisku klientu pieprasītu funkcionalitāti A/S „SAF Tehnika” produktiem. Pasaulē joprojām saglabājas pieprasījuma pieaugums pēc radio sistēmām, kas nodrošina palielinātu datu pārraides ātrumu un kuras iespējams attīstīt vai atjaunināt, lai palielinātu datu pārraides ietilpību. Šādu prasību tendence arvien vairāk nosaka jaunu produktu attīstības virzienu gan A/S „SAF Tehnika”, gan tirgum kopumā.

Eksports veidoja 99.14% no grupas apgrozījuma un bija 13.6 miljoni EUR. Pārskata periodā grupas produkcija tika eksportēta uz 76 pasaules valstīm.

A/S “SAF Tehnika” ir saglabājusi finansiālo stabilitāti. Grupas neto skaidrās naudas līdzekļu bilance uz gada beigām bija 5.91 miljons EUR. Grupas neto naudas plūsma par finanšu gada 12 mēnešu laika posmu sastādīja 1.59 miljonus EUR.

Pārskata gadā grupa investēja 456 tūkstošus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

Grupas noslēdza 2015./ 2016. finanšu gadu ar 926 tūkstošu EUR peļņu.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2015./2016. finanšu gada rezultāts bija 889 tūkstoši EUR peļņas.

“SAF Tehnika” valde ierosina dividendēs izmaksāt 1 miljonu EUR.

 

Pielikumā:

  • Auditētais konsolidētais un atsevišķais A/S „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2016. gada 30. jūnijā
  • Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015./2016. finanšu gadu.

 

Papildu informācija:

Zane Jozepa
Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
+371 67 046 833
Zane.Jozepa@saftehnika.com

www.saftehnika.com 

Pielikumi
SAF Tehnika 2015 2016_LV.PDF (1653.05 kB)
SAF_Korporativas parvaldibas zinojums 2015_16 LV.pdf (618.76 kB)