Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akciju sabiedrības „SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016. gada 28. novembrī
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-10-26 09:01:03
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016. gada 28. novembrī, plkst.10:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
  2. 2015./2016. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2015./2016. finanšu gadu;
  3. Lēmuma pieņemšana par 2015./2016. finanšu gada peļņas izlietojumu;
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2016./2017. finanšu gadam.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2016. gada 2. novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2016. gada 14. novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2016.gada 17.novembra dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2016. gada 28. novembrī no plkst. 9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde

Papildu informācija:

Zane Jozepa
Finanšu direktore
zane.jozepa@saftehnika.com
+371 67046825

www.saftehnika.com

Pielikumi
Power of Attorney_2016_ENG.doc (35.00 kB)