Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, paziņojums par izcelsmes dalībvalsti
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-09-27 11:23:13
Versijas komentārs
Teksts

 

 

1. Emitenta nosaukums: AS “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

2. Juridiskā adrese: “Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150

3. Kapitālsabiedrības reģistrācijas numurs valsts komercreģistrā: 40003013295

4. Izcelsmes dalībvalsts: Latvija

5. Izcelsmes dalībvalsts izvēles pamatojums: Regulētā tirgū iekļauto akciju emitents

6. Dalībvalsts, kuras regulētajā tirgū ir iekļauti emitenta vērtspapīri: 

 

Akcijas

Parāda vērtspapīti
< 1 000 euro

Citi vērtspapīri

Latvija

421 440

 

 

7. Kompetentās institūcijas, kurām iesniedz paziņojuma veidlapu: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

8. Paziņojuma datums: 27.09.2016.

9. Kontaktinformācija: 

  Emitenta adrese: “Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150
  Emitenta par šo ziņojumu atbildīgā persona: Valda Mālniece
  E-pasta adrese: valda.malniece@sigmas.lv
  Tālrunis: 67972040

 

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
LVL_FKTK_NORM_NOT_izcelsmes_dalibvalsts_pazinosana_Siguldas_CMAS.pdf (311.77 kB)