Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par 2016. gada trim mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-05-19 16:02:47
Versijas komentārs
Teksts

 

 

Pamatnodarbošanās ieņēmumu proporcionalitāte, salīdzinot ar 2015. gada pirmajiem trim mēnešiem, nav būtiski mainījusies − ieņēmumi no vaislas buļļu spermas pārdošanas veidoja 49,9 % no neto apgrozījuma, bet piena analizēšanas un pārraudzības datu apstrādes pakalpojumi kopā sastādīja 38,6 % no neto apgrozījuma.


2016. gada pirmajos trīs mēnešos neto apgrozījums bija 255,9 tūkst. eiro, kas ir par 1,3 % vairāk nekā iepriekšējā gada pirmajos trīs mēnešos, bet peļņa pirms nodokļiem bija 28,1 tūkst. eiro – par 132,1 %, jeb 16,0 tūkst. eiro lielāka, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu.

Komerciālā rentabilitāte 2016. gada pirmajos trīs mēnešos bija 11,0 %, attiecīgi 2015. gada attiecīgajā periodā tā bija  4,8 %.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2016.gada 31.martā

 

2016

EUR

2015

EUR

Neto apgrozījums

255 909

252 541

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

(446)

89

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

2 988

922

Materiālu izmaksas:

(110 483)

(103 115)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(83 341)

(74 939)

b) pārējās ārējās izmaksas

(27 142)

(28 176)

Personāla izmaksas:

(103 328)

(111 938)

a) atlīdzība par darbu

(81 245)

(88 895)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(18 049)

(19 621)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(4 034)

(3 422)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

(10 926)

(11 425)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

(10 858)

(11 425)

b) apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana virs normālajiem norakstījumiem

(68)

-

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(13 652)

(15 669)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

9 452

1 785

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1 394)

(1 072)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

28 120

12 118

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(6 555)

(3 804)

Pārējie nodokļi

(1 845)

(1 854)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

19 720

6 460

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0.047

0.015

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgas vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2016_gada_3_menesu_parskats.pdf (639.67 kB)