Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS VEF 2016.gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu
Emitents VEF, AS (4851000091QBIAES0J05)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-04-25 15:52:17
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības “VEF”
2016. gada 25.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “VEF” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2015.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “VEF” valdes sastādīto un akciju sabiedrības “VEF” padomes izskatīto akciju sabiedrības “VEF” 2015.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “VEF” pārskata gada tīro peļņu 34 947 EUR apmērā izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.

1) Par akciju sabiedrības “VEF” revidentu 2016.gada pārskata revīzijai ievēlēt zvērinātu revidentu Alekseju Ļitvinovu (sertifikāta nr.190).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2016.gada pārskata revīzijas veikšanu 1 694 EUR, ieskaitot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3) Uzdot akciju sabiedrības “VEF” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības “VEF” 2016.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5. Par revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu padomei.

Uzdot akciju sabiedrības „VEF” padomei turpināt pildīt Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktos revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

6. Padomes vēlēšanas.

Ievēlēt akciju sabiedrības “VEF” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 26.aprīlī:
1) Gunti Lipiņu;
2) Egīlu Arāju;
3) Lailu Līdumu;
4) Ervīnu Kampānu;
5) Modri Zommeru.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.


Rīgā, 2016.gada 25.aprīlī

Akciju sabiedrības “VEF” valde
 

Pielikumi