Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "Rīgas kuģu būvētava" valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2016.gada 27.maijā
Emitents Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-04-25 15:50:03
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” (vienotais reģ.Nr.40003045892,) juridiskā adrese: Rīgā, Gāles ielā 2, LV-1015, valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci. Sapulce notiks 2016.gada 27.maijā plkst.11:00 Rīgā, Gāles ielā 2, AS „Rīgas kuģu būvētava” telpās.

Sapulces darba kārtība:

1.      Valdes ziņojums.

2.      Padomes ziņojums.

3.      Revidenta ziņojums.

4.      2015.gada pārskata apstiprināšana.

5.      2015.gada peļņas izlietošana.

6.      Revidenta apstiprināšana 2016.gadam un revidenta atlīdzības noteikšana.

 

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā  no plkst.10.00 sapulces norises vietā.

Lai paātrinātu reģistrēšanās procesu, vēlama akcionāru iepriekšēja elektroniska pieteikšanās pa e-pastu: sapulce@riga-shipyard.com līdz 2016.gada 25.maija plkst.14.00.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2016.gada  11.maija darba dienās no plkst.10.00 līdz 12.00 Rīgā, Gāles  ielā 2, iepriekš piesakoties pa tālr. (+371) 67080883.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” akcionāru sapulcē ir 2016.gada 19.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar ieraksta datumā tām piederošo akciju skaitu piedalīties akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”  akcionāru sapulcē.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību.

Sapulces dalībniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa ir pieejama AS „Rīgas kuģu būvētava” publicēto publikāciju pielikumos oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” mājas lapā www.nasdaqbaltic.com), bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī  Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 11 672 107.

Akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valde

         Inga Zilberga
         AS "Rīgas kuģu būvētava"
         juriskonsulte
         t.67080883

Pielikumi