Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
A/s “Latvijas Gāze” akcionāru sapulces lēmumu projekts
Emitents Latvijas gāze, AS (097900BGMO0000055872)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-06-21 13:46:52
Versijas komentārs
Teksts Apstiprināti akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
valdes sēdē 2007. gada 06. jūnijā
(protokols Nr. 21 (2007))

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
2007. gada 6.jūlija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI

1. Valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.


2. 2006.gada pārskatu apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes sastādītos un Padomes izskatītos:

1) „Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2006.gada pārskats”, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Gada pārskatu likuma prasībām (uz 32 lapām pielikumā);

2) „AKCIJU SABIEDRĪBAS “LATVIJAS GĀZE” 2006.GADA PĀRSKATS”, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (uz 38 lapām pielikumā).


3. 2006.gada peļņas izlietošana.

1) Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2006.gada tīro peļņu LVL 21 007 255, t.sk. sadalei nepieejamā peļņas daļa LVL 1 175 456.

2) 2006.gada sadalāmo peļņas daļu LVL 19 831 799 izlietot sekojoši:
a. LVL 11 970 000 jeb LVL 0.30 uz katru akciju izmaksāt akcionāriem dividendēs, nosakot par dividenžu aprēķina datumu 2007.gada 12.decembri un par dividenžu maksājuma datumu 2007.gada 21.decembri;
b. LVL 7 861 799 iekļaut akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” statūtos paredzētajos fondos (rezervēs).


4. Revidenta ievēlēšana 2007.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA (licences Nr.5) par akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” 2007.gada pārskatu, ziņojuma, grāmatvedības un finansiāli saimnieciskās darbības revidentu, nosakot atlīdzību saskaņā ar slēgtajā cenu aptaujā saņemto konfidenciāli piedāvājumu.


5. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

Izmaksāt vienreizējo piemaksu par 2006.gada darba rezultātiem akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Padomes priekšsēdētājam 4 (četru) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes priekšsēdētāja vietniekiem 3 (trīs) ikmēneša atlīdzību apmērā, Padomes locekļiem 2 (divu) ikmēneša atlīdzību apmērā, proporcionāli viņu nostrādātajam laikam 2006. gadā akciju sabiedrībā “Latvijas Gāze”.Rīgā, 2007.gada 15.jūnijā


Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”
Valdes locekle A. Ulpe

Pielikumi
2007.06.21 Akcionaru sapulces lemumprojekts.pdf (72.99 kB)