Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, kārtējās akcionāru sapulces 2016. gada 22. aprīlī lēmumu projekts
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-04-07 16:01:21
Versijas komentārs
Teksts

AS  "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"  kārtējās akcionāru sapulces 2016. gada 22. aprīlī lēmumu projekts

 
1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2015. gada pārskatu.

2. Apstiprināt 2015. gada pārskatu.

3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas 816 761.59 EUR izmaksāt dividendēs 42 244.00 EUR, kas ir 0.10 EUR par vienu akciju. Pārskata gada peļņu 75 667.40  EUR atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2016. gada 12. maijs un izmaksas datumu: 2016. gada 19. maijs.

4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2015.gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.

5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Viju Dzeni, sertifikāta Nr.108, SIA V. Dzenes Audits, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 120. Noteikt revidentam atlīdzību par 2016. gada pārskata revīzijas veikšanu 1 600.00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde


 

Valda Mālniece

Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja, valdes locekle

Tālrunis: 67972040

Pielikumi