Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par AS Valmieras stikla šķiedra akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2008-04-23 10:04:15
Versijas komentārs
Teksts

Paziņojums par AS “Valmieras stikla šķiedra” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Valmieras stikla šķiedra” (vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201) valde sasauc un paziņo, ka AS “Valmieras stikla šķiedra” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2008.gada 30.maijā pulksten 11:00 Valmierā, Cempu ielā 13, AS “Valmiera stikla šķiedra” telpās.

Darba kārtība:

  1. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2007.gada pārskata apstiprināšana.
  2. 2007.gada peļņas izlietošana.
  3. Revidenta ievēlēšana 2008.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
  4. Atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2008.gada 30.maijā – no pulksten 10:00 līdz 11:00 akcionāru sapulces norises vietā.
 

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

·         Akcionāriem, kuru akcijas ir iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) kredītiestādē vai ieguldījumu brokeru sabiedrībā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments un finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

·         Akcionāriem, kuru akcijas reģistrētas Sākotnējā reģistrā vai Akcionāru reģistrā, reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

·         Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments, bet gadījumā, ja pārstāvētā akcionāra akcijas iegrāmatotas finanšu instrumentu kontā (vērtspapīru kontā) bankā vai brokeru sabiedrībā, – jāuzrāda arī finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētāja izsniegta kvīts, ar kuru apliecināta akciju bloķēšana.

AS “Valmieras stikla šķiedra” akcionāri var pieteikt akciju bloķēšanu savam finanšu instrumentu konta (vērtspapīru konta) turētājam ne vēlāk kā līdz 2008.gada 20.maija darba dienas beigām.

AS “Valmieras stikla šķiedraakcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem no 2008.gada 16.maija līdz 29.maijam darba dienās no pulksten 8:00 līdz 16:00 Valmierā, Cempu ielā 13, AS “Valmieras stikla šķiedra” personāla dienesta telpās (9.kabinetā), bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā. Tālruņi uzziņām - 64202213, 64202211.

AS „Valmieras stikla šķiedra” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 23 903 205.

AS “Valmieras stikla šķiedra” valde

Pielikumi