Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "PATA Saldus" ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtie lēmumi, 07.01.2016.
Emitents PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) (529900B6BX2C1KFI6P75)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2016-01-07 15:56:19
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrība “PATA Saldus” (Reģ. Nr.40003020121, Kuldīgas 86C, Saldus, LV-3801) paziņo, ka ārkārtas akcionāru sapulce 2016.gada 07. janvārī ir notikusi.
Balsstiesīgo akciju skaits - 387 136 akcijas.
Sapulcē piedalījās 4 akcionāri, kuri pārstāv 359 533  balsstiesīgās akcijas, kas ir 92,87 % no balsstiesīgā kapitāla.      

 Pieņemtie lēmumi:

1. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Lēmums: ievēlēt Sabiedrības padomē Uldi Mierkalnu, Jāni Bertrānu, Ati Kalniņu, Ievu Sniedzi un Ingu Mierkalnu, un nenoteikt atlīdzību Sabiedrības padomei.

Balsošanas rezultāti: lēmums pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Informācija par padomes locekli-Jāni Bertrānu

Dzimis 1961. gadā. Jānis Bertrāns bija ilggadējs valdes priekšsēdētājs AS “PATA Saldus” līdz 11.11.2015. Jānim Bertrānam pieder 1531 uzņēmuma akcija.

Informācija par padomes locekli-Ievu Sniedzi

Dzimusi 1975. gadā. Ieva Sniedze kopš 2002. gada strādā SIA “PATA” par galveno grāmatvedi.  Ievai Sniedzei nepieder uzņēmuma akcijas.

Informācija par padomes locekli-Ati Kalniņu

Dzimis 1986. gadā. Atis Kalniņš ir Zāģmateriālu tirdzniecības vadītājs SIA “PATA” un valdes loceklis SIA  “PATA Kokmateriāli”. Atim Kalniņam nepieder uzņēmuma akcijas.

 

 

Kontaktinformācija:

Valdes priekšsēdētājs Andris Krastiņš

Tālrunis: +37163807072

E-pasts: info@patasaldus.lv

Pielikumi