Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
AS "PATA Saldus" paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 07.01.2016.
Emitents PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) (529900B6BX2C1KFI6P75)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2015-12-04 16:23:01
Versijas komentārs
Teksts

Sakarā ar padomes sastāva izmaiņām, AS „PATA Saldus”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, pēc akcionāru pieprasījuma sasauc un valde paziņo, ka akciju sabiedrības „PATA Saldus” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2016. gada 07. janvārī plkst. 10:00 akciju sabiedrības „PATA Saldus” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

1. Padomes vēlēšanas.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2016. gada 07. janvārī - no plkst. 09:30 līdz 10:00 akcionāru sapulces norises vietā. Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2015. gada 28. decembris.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „PATA Saldus” kārtējā akcionāru sapulcē 2016. gada 07. janvārī.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 -  akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

 - akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015. gada 23. decembra līdz 2016.gada 07. janvārim, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 11:00 Kuldīgas 86c, Saldū, pie akciju sabiedrības „PATA Saldus” biroja vadītājas Evitas Šmitas, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv  un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 387 136.

Akciju sabiedrības „PATA Saldus” valde 

 

Papildus informācija:

Evita Šmita

AS „PATA Saldus” biroja vadītāja

Tel.: (+371) 63807072, (+371) 26124635

fakss: (+371) 63807073

E-pasts: info@patasaldus.lv

Pielikumi
PATA_Saldus_pilnvarojuma_veidlapa_lv.pdf (112.36 kB)