Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Siguldas CMAS, AS, nerevidēts starpperiodu pārskats par 2015. gada trim mēnešiem
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Finanšu pārskati
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2015-05-21 16:01:35
Versijas komentārs
Teksts

 

Akciju sabiedrības pamatnodarbošanās nemainīgi ir vaislas buļļu spermas ražošana un pārdošana, kas pārskata periodā sastādīja 47,9% no neto apgrozījuma, kā arī piena analizēšanas un datu apstrādes pakalpojumi, kas kopā sastādīja 39,5% no neto apgrozījuma. Pamatnodarbošanās proporcionalitāte, salīdzinot ar 2014. gada pirmajiem trim mēnešiem, nav būtiski mainījusies.

2015. gada pirmo trīs mēnešu neto apgrozījums bija 252,5 tūkst. EUR, kas salīdzinājumā ar iepriekšējā gada pirmajiem trim mēnešiem ir samazinājies par 2,9%, bet peļņa 6,5 tūkst. EUR –  samazinājusies par 77,9%, salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmajiem trim mēnešiem.

Komerciālā rentabilitāte 2015. gada pirmajos trīs mēnešos bija 4,8%, attiecīgi 2014. gadā tā bija 13,4%.

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2015.gada 31. martā

 

2015

EUR

2014

EUR

Neto apgrozījums

252 541

260 064

Gatavās produkcijas un nepabeigto ražojumu krājumu izmaiņas

89

13 449

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi

922

2 094

Materiālu izmaksas:

(103 115)

(105 749)

a) izejvielu un palīgmateriālu izmaksas

(74 939)

(77 530)

b) pārējās ārējās izmaksas

(28 176)

(28 219)

Personāla izmaksas:

(111 938)

(110 285)

a) atlīdzība par darbu

(88 895)

(86 416)

b) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(19 621)

(19 571)

c) pārējās sociālās nodrošināšanas izmaksas

(3 422)

(4 298)

Līdzekļu un vērtību norakstīšana:

(11 425)

(11 201)

a) pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana

(11 425)

(11 201)

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

(15 669)

(13 802)

Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

1 785

1 288

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

(1 072)

(910)

Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem

12 118

34 948

Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

(3 804)

(4 068)

Pārējie nodokļi

(1 854)

(1 635)

Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

6 460

29 245

Peļņa uz 1 akciju (EPS)

0.015

0.069

 

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” ir viens no lielākajiem augstvērtīgu vaislas buļļu spermas ražotājiem un piegādātājiem Latvijā. Otra lielākā Sabiedrības pamatdarbības nozare ir piena analīžu veikšana. Sabiedrība veic arī citus ar ciltsdarbu saistītus pakalpojumus – konsultācijas liellopu selekcijas, ēdināšanas un turēšanas jautājumos, govju eksterjera vērtēšanu, govju mākslīgo apsēklošanu, pārraudzības datu pirmapstrādi.

 

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

 

Pielikumi
Siguldas_CMAS_2015_gada_3_menesu_parskats.pdf (601.16 kB)