Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Paziņojums par akciju sabiedrības „SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-10-23 16:15:56
Versijas komentārs
Teksts

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2014. gada 28. novembrī, plkst.10:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (AS ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

  1. Akciju denominācija no latiem uz eiro un grozījumi statūtos.
  2. 2013./2014. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2013./2014. finanšu gadu.
  3. Lēmuma pieņemšana par 2013./2014. finanšu gada peļņas izlietojumu.
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2014./2015. finanšu gadam.

Paredzēts pieņemt grozījumus statūtos par ārkārtas dividenžu izmaksu un saistībā ar akcijas nominālvērtības denomināciju no latiem uz eiro. Plānotais denominācijas datums: 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc jaunās AS "SAF Tehnika" statūtu redakcijas apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrā. 

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2014. gada 3. novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2014. gada 14. novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2014. gada 21. novembris.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2014. gada 28. novembrī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde

Edgars Dudko

Sabiedrisko attiecību speciālists

+371 67 046 838, edgars.dudko@saftehnika.com

 

Pielikumā:

Grozījumi AS “SAF Tehnika” statūtos;

Jaunā statūtu versija;

Pilnvara

Pielikumi