Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces 2014.gada 25.aprīlī lēmumu precizējums
Emitents Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija, AS (48510000ZQJJELMSZC35)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-05-07 17:05:07
Versijas komentārs Precizētas peļņas izlietojuma summas.
Teksts AS “SIGULDAS CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA” kārtējās akcionāru sapulces 2014. gada 25.aprīlī lēmumi 1. Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2013.gada pārskatu. 2. Apstiprināt 2013.gada pārskatu. 3. No iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas EUR 700 585.13 izmaksāt dividendēs EUR 59 141.60, kas ir EUR 0.14 par vienu akciju. Pārskata gada peļņu EUR 70 095.06 atstāt nesadalītu. Noteikt dividenžu aprēķina datumu: 2014.gada 15.maijs un izmaksas datumu: 2014.gada 26.maijs. 4. Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2013.gadā un atteikties no prasības celšanas pret viņiem. 5. Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Anitu Sondori, sertifikāta Nr.129, AUDITS A.S. SIA, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 27. 6. Noteikt revidentam atlīdzību par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1 600.00. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu. 7. Atkārtoti ievēlēt padomi uz pieciem gadiem šādā sastāvā: Inita Bedrīte, Maija Beča, Solvita Arcimoviča, Jekaterina Kreise un Ērika Everte, un noteikt katram padomes loceklim atlīdzību EUR 150.00 mēnesī. AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgā apsēklošanas stacija” valde Valda Mālniece Valdes locekle Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja Tālrunis: 67972040 E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv
Pielikumi