Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
PAR OBLIGĀCIJU IEKĻAUŠANU PARĀDA VĒRTSPAPĪRU SARAKSTĀ
Emitents DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) (2138002PKHUJIMVMYB13)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-03-28 12:50:39
Versijas komentārs
Teksts

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka 27.03.2014. ir saņēmusi AS "NASDAQ OMX Rīga" paziņojumu, ar kuru AS "NASDAQ OMX Rīga" informē par SIA "ExpressCredit" obligāciju iekļaušanu NASDAQ OMX Baltijas biržas Parāda vērtspapīru sarakstā.

Saskaņā ar AS "NASDAQ OMX Rīga" publiski tās mājas lapā internetā sniegto informāciju, pamatojoties uz AS "NASDAQ OMX Rīga" valdes 26.03.2014. lēmumu, ar 28.03.2014. tiek uzsākta SIA "ExpressCredit" obligāciju, kuru emisija veikta saskaņā ar SIA "ExpressCredit" obligāciju piedāvājuma programmas pamatprospektu, kotēšana Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā ar šādiem raksturlielumiem:

Emitenta nosaukums                             SIA "ExpressCredit"

Emitenta saīsinātais nosaukums             EXPC

Vērtspapīra ISIN kods                        LV0000801280

Vērtspapīru dzēšanas datums               25.11.2018.

Nominālvērtība *                                 EUR 950

Iekļaujamo obligāciju skaits                 5 000

Biržas tirdzniecības kods**                  EXPC140018A

Biržas tirdzniecības kods***                EXPC140018AB

* Vienas obligācijas nominālvērtība saskaņā ar emisijas prospektu ir  EUR 1 000. Saskaņā ar emisijas prospektā noteikto,  SIA ExpressCredit par katru obligāciju veiks EUR 50 pamatsummas maksājumu reizi ceturksnī - 25. februārī, 25. maijā, 25. augustā un 25. novembrī, sākot ar 2014. gada 25. februāri līdz emisijas dzēšanas datumam 2018. gada 25. novembrī, tādējādi uz kotēšanas pieteikuma iesniegšanas brīdi 2014. gada 20. martu  obligācijas nominālvērtība ir EUR 950.

** Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur tiek veikta automātiska uzdevumu savietošana  (RSE Bonds Automatch) 

*** Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus segments, kur netiek veikta automātiska uzdevumu savietošana (RSE Bonds).

Ņemot vērā minēto, Finanšu un kapitāl tirgus komisija informē, ka līdz ar obligāciju kotēšanas uzsākšanu SIA "ExpressCredit" kā emitentam, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, ir saistošas Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības.

Pielikumi