Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
PAR FINANŠU UN KAPITĀLA TIRGUS KOMISIJAS PADOMES LĒMUMU
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Citi
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2014-01-10 11:58:59
Versijas komentārs
Teksts

Finanšu un kapitāla tirgus komisija, konstatējusi, ka AS ''SAF Tehnika'' akcionārs, kurš bija ieguvis un vēlāk arī atsavinājis AS ''SAF Tehnika'' akcijas vairāk nekā piecu procentu apmērā, nav Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta otrajā daļā noteiktajā termiņā paziņojis par iegūto un vēlāk arī atsavināto nozīmīgo līdzdalību vairāk nekā piecu procentu apmērā un konstatējot Finanšu instrumentu tirgus likuma prasību pārkāpumus iekšējās informācijas turētāja paziņojumos par darījumiem ar AS ''SAF Tehnika'' akcijām, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 55. panta 2. punktu ierosināja administratīvo lietu pret AS ''SAF Tehnika'' akcionāru Ivaru Šenbergu.

09.01.2014. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome, pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likuma 17. panta 6. punktu un 17.1 pantu, Finanšu instrumentu tirgus likuma 148. panta trešo un piekto daļu un Administratīvā procesa likuma 63. panta pirmās daļas 2. punktu, 65. panta ceturto daļu un 66. panta pirmo daļu, administratīvajā lietā  pieņēma lēmumu Nr. 1 ''Par Ivara Šenberga paziņojumiem par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu, zaudēšanu un iekšējās informācijas turētāja paziņojumiem par darījumiem ar AS "SAF Tehnika" akcijām''.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome ir nolēmusi:

1. Konstatēt, ka Ivars Šenbergs ir pārkāpis Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmās daļas un 86.1 panta otrās daļas prasības, jo paziņojumi par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu netika iesniegti Finanšu instrumentu tirgus likuma 61.1 panta otrajā daļā noteiktajā termiņā un iekšējās informācijas turētāja paziņojumi par darījumiem ar AS ''SAF Tehnika'' akcijām netika iesniegti atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām (vairākos paziņojumos konstatētas nepilnības).

2. Izteikt brīdinājumu Ivaram Šenbergam par Finanšu instrumentu tirgus likuma 61. panta pirmās daļas un 86.1 panta otrās daļas prasību nepildīšanu.

3. Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 64.3 panta ceturto daļu publicēt informāciju par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu, informāciju par lēmuma rezolutīvo daļu, izņemot Ivara Šenberga personas kodu, un informāciju par lēmuma nosūtīšanu adresātam ievietojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājas lapā internetā un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā, lai tādējādi informētu finanšu instrumentu tirgus dalībniekus par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu.

Pielikumi