Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Kārtējās akcionāru sapulces, kas norisinājās 2013.gada 29.novembrī, pieņemtie lēmumi
Emitents SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2013-11-29 14:52:05
Versijas komentārs
Teksts

 Akciju sabiedrības “SAF Tehnika”

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES, KAS NORISINĀJĀS  2013. GADA 29.NOVEMBRĪ, PIEŅEMTIE LĒMUMI  

 

1. Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2012./2013. finanšu gada darbības rezultātiem.

2.Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2012./2013. finanšu gadu.

3.Segt AS „SAF Tehnika” 2012./2013. finanšu gada zaudējumus LVL 14’571 (četrpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit viens lats) apmērā no iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas. Atlikušo iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas daļu LVL 2’221’583 (divi miljoni divi simti divdesmit viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit trīs lati) apmērā atstāt kā Sabiedrības nesadalīto peļņu

4. Par sabiedrības revidentu 2013./2014. finanšu gadam iecelt „KPMG Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2013./2014. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 10’100 (desmit tūkstoši viens simts eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2013./2014. gada pārskata revīziju.

 

Aira Loite

Rīkotājdirektore, Valdes locekle

+371 67 046 840

Aira.Loite@saftehnika.com

Pielikumi