Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.
Akciju sabiedrības “Grindeks” 2007.gada 31.maija kārtējās akcionāru sapulces lemumu projekti
Emitents Grindeks, AS (5299006DWR32NKWM1O86)
Veids Informācija par akcionāru sapulcēm
Valoda LV
Statuss Publicēts
Versija
Datums 2007-05-15 15:11:28
Versijas komentārs
Teksts
1.Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.
 

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Grindeks” valdes, padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

 
2.2006.gada pārskatu apstiprināšana.
 

Apstiprināt AS “Grindeks” valdes sastādītos un AS “Grindeks” padomes izskatītos:

1)      AS “Grindeks” 2006.gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām (uz 28 lpp. pielikumā);

2)      AS “Grindeks” 2006.gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (uz 35 lpp. pielikumā);

 
3.2006.gada peļņas izlietošana.
 

1)      Apstiprināt AS “Grindeks” 2006.gada tīro peļņu 6 220 576 LVL.

2)      2006.gada peļņu 6 220 576 LVL izlietot sekojoši:

70 990 LVL izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai;

6 149 586 LVL atstāt nesadalītus un izmantot AS “Grindeks” attīstībai ar mērķi palielināt AS “Grindeks” konkurētspēju.

 

4.Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

 

1)Par AS “Grindeks” revidentu 2007.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu „Deloitte Audits Latvia” SIA (komercsabiedrības licences nr.43 ).

2)Noteikt, ka atlīdzība revidentam par 2007.gada pārskatu revīzijas veikšanu nevar pārsniegt

25 708 LVL, neiekļaujot PVN.

3)Uzdot AS “Grindeks” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par AS “Grindeks” 2007.gada pārskatu revīziju.

 
 
Sagatavoja AS „Grindeks” valde
14.05.2007.
Pielikumi