Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (503)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2016-11-17 12:38:17 VEF Radiotehnika RRR, AS 2 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu 2016. gada 30.septembra redakcijā apstiprināšanu
2016-11-04 12:24:19 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Denomination of shares from lats to euro
2016-11-04 12:14:34 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju denominācija no latiem uz eiro
2016-08-31 17:09:54 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the six months of 2016
2016-08-31 17:09:16 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2016. gada 6 mēnešiem
2016-08-26 18:25:06 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Sale of the production building
2016-08-26 18:24:35 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Ražošanas ēkas pārdošana
2016-07-01 19:07:27 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of annual general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2016-07-01 19:06:28 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2016-06-28 11:14:38 VEF Radiotehnika RRR, AS 2 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Audited Interim Report year 2015, the Auditor's opinion, Comply/Explain Report on Good corporate governance principles
2016-06-17 18:02:07 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS"VEF Radiotehnika RRR" revidēts starpperiodu pārskats par 2015.gada 12 mēnešiem, Revidenta atzinums, Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu
2016-06-17 17:29:30 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Draft decision of meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR” scheduled on July 01, 2016
2016-06-17 17:28:23 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 01. jūlijā lēmumu projekts.
2016-06-01 17:39:16 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Approval of amendments to legal protection process action plan (April 18, 2016 version)
2016-06-01 17:38:15 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu 2016. gada 18.aprīļa redakcijā apstiprināšanu
2016-05-31 17:09:26 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Convening of the annual general meeting on July 01, 2016
2016-05-31 17:07:58 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Kārtējas akcionāru sapulces sasaukšana 2016.gada 01. jūlijā
2016-05-31 13:38:27 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the first three months of 2016
2016-05-31 13:37:42 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2016. gada 3 mēnešiem
2016-02-29 18:36:00 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report year 2015