Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (313)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-04-26 14:10:04 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted at the JSC “HansaMatrix” Annual General Meeting of shareholders on April 26, 2018
2018-04-26 14:09:37 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 26.aprīlī pieņemtie lēmumi
2018-04-25 16:08:26 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
2018-04-25 09:17:00 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Announcement on qualifying holding
2018-04-12 13:46:43 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 EN Notification on convocation of Annual General Meeting of shareholders of JSC “HansaMatrix” on April 26, 2018 and Annual General Meeting draft resolutions
2018-04-12 13:46:07 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 26.aprīlī un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
2018-04-10 13:01:30 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC “HansaMatrix” audited consolidated and parent company Financial and Corporate Governance report for financial year 2017
2018-04-10 13:00:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” auditēts konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu
2018-03-22 09:27:14 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC HansaMatrix to invest in technological equipment in amount of 850 thousand EUR in the first half of 2018
2018-03-22 09:27:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” 2018.gada 1.pusgadā investēs tehnoloģiskajās iekārtās 850 tūkstoši EUR apmērā
2018-03-16 16:44:22 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 EN On Transactions under Regulation No 596/2014 and the free float increase
2018-03-16 16:43:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām un “free float” akciju skaita pieaugumu
2018-03-01 12:12:18 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Fourth quarter and 12 months of 2017 webinar of JSC “HansaMatrix has ended
2018-03-01 12:12:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Ir noslēgusies virtuālā konference par AS “HansaMatrix” 2017. gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
2018-02-27 09:10:31 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC HansaMatrix Consolidated Interim Report for Q4 and 12 months of year 2017.
2018-02-27 09:10:10 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS HansaMatrix Konsolidētais starpziņojums par 2017. gada 4. ceturksni un 12 mēnešiem.
2018-02-26 09:14:09 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix invites to join Q4 and 12 months 2017 webinar of the Company
2018-02-26 09:13:44 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” aicina uz sabiedrības 2017.gada 4.ceturkšņa un 12 mēnešu rezultātu virtuālo konferenci
2018-02-20 18:56:13 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Dagnis Dreimanis has been appointed as new Council member of JSC “HansaMatrix”
2018-02-20 18:55:42 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Darbu AS “HansaMatrix” padomē no jauna sāks Dagnis Dreimanis