Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (283)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-07-03 08:12:01 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix group has prolonged factoring agreements with Swedbank Līzings
2018-07-03 08:11:49 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix grupa pagarinājusi faktoringa līgumus ar Swedbank Līzings
2018-05-29 10:37:33 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN First quarter of 2018 webinar of AS HansaMatrix has ended
2018-05-29 10:36:20 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Ir noslēgusies virtuālā konference par AS “HansaMatrix” 2018. gada 1.ceturksni
2018-05-23 10:25:48 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix Consolidated Interim Report for first quarter of 2018.
2018-05-23 10:25:07 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” konsolidētais starpziņojums par 2018. gada 1.ceturksni.
2018-05-23 10:22:28 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix associated company SIA Lightspace technologies increases share capital
2018-05-22 12:31:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” asociētā sabiedrība SIA “Lightspace technologies” palielina pamatkapitālu
2018-05-22 09:35:32 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS “HansaMatrix” invites to join 2018 Q1 webinar of the Company
2018-05-22 09:35:15 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” aicina uz sabiedrības 2018.gada 1.ceturkšņa rezultātu virtuālo konferenci
2018-04-26 14:10:04 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Decisions adopted at the JSC “HansaMatrix” Annual General Meeting of shareholders on April 26, 2018
2018-04-26 14:09:37 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulcē 2018.gada 26.aprīlī pieņemtie lēmumi
2018-04-25 16:08:26 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
2018-04-25 09:17:00 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Announcement on qualifying holding
2018-04-12 13:46:43 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 EN Notification on convocation of Annual General Meeting of shareholders of JSC “HansaMatrix” on April 26, 2018 and Annual General Meeting draft resolutions
2018-04-12 13:46:07 HansaMatrix Akciju sabiedrība 2 LV Paziņojums par AS HansaMatrix kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 26.aprīlī un kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti
2018-04-10 13:01:30 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC “HansaMatrix” audited consolidated and parent company Financial and Corporate Governance report for financial year 2017
2018-04-10 13:00:56 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” auditēts konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017.finanšu gadu
2018-03-22 09:27:14 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC HansaMatrix to invest in technological equipment in amount of 850 thousand EUR in the first half of 2018
2018-03-22 09:27:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” 2018.gada 1.pusgadā investēs tehnoloģiskajās iekārtās 850 tūkstoši EUR apmērā