Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (183)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2017-05-25 08:26:13 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix Consolidated Interim Report for Q1 year 2017.
2017-05-25 08:26:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS HansaMatrix Konsolidētais starpziņojums par 2017. gada 1. ceturksni.
2017-05-16 10:34:48 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix invites to join company’s Q1 2017 webinar
2017-05-16 10:34:21 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” aicina uz sabiedrības 2017. gada 1. ceturkšņa rezultātu virtuālo konferenci
2017-05-10 09:56:03 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Notification of significant influence gaining of JSC “HansaMatrix” in SIA “LightSpace Technologies”
2017-05-10 09:55:43 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par AS “HansaMatrix” būtiskas ietekmes iegūšanu SIA “LightSpace Technologies”
2017-05-09 08:50:54 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC “HansaMatrix” jointly with KS “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund” approves next investment round of 799 365 EUR in “LightSpace Technologies”
2017-05-09 08:50:43 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” kopīgi ar “AIF Imprimatur Capital Technology Venture Fund“ piešķir 799 tūkstošu EUR nākamā soļa investīcijām SIA “LightSpace Technologies”
2017-04-28 16:39:08 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Gundars Strautmanis has been appointed as new Council member of JSC “HansaMatrix”
2017-04-28 16:38:42 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Darbu AS “HansaMatrix” padomē no jauna sāks Gundars Strautmanis.
2017-04-28 09:54:59 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Desisions adopted at the JSC “HansaMatrix” Annual General Meeting of shareholders on April 27, 2017
2017-04-28 09:54:44 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” kārtējā akcionāru sapulcē 2017.gada 27.aprīlī pieņemtie lēmumi
2017-04-18 13:15:33 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN AS HansaMatrix signs an agreement with Central Finance and Contracting Agency regarding grant financing of a new pilot production set up
2017-04-18 13:14:55 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS HansaMatrix noslēdz līgumu ar CFLA par jaunas pilot ražotnes izveides finansēšanas grantu
2017-04-12 09:21:28 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2017.gada 27.aprīlī
2017-04-12 09:21:19 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC “HansaMatrix” draft resolutions of the Annual General Meeting of shareholders to be held on April 27, 2017
2017-04-12 09:11:00 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV AS “HansaMatrix” auditētie konsolidētais un koncerna mātes sabiedrības finanšu pārskats un korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016. finanšu gadu.
2017-04-12 09:10:53 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN JSC “HansaMatrix” audited consolidated and parent company Financial and Corporate Governance report for financial year 2016.
2017-03-30 14:45:17 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Par darījumiem saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2017-03-30 14:45:04 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN On Transactions under Regulation No 596/2014