Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (434)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-01-09 20:02:06 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decision of meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR” scheduled on January 09, 2018
2018-01-09 20:00:44 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” ārkārtas akcionāru pilnsapulces lēmumi
2017-12-12 10:12:28 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Draft decision of meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR” scheduled on January 09, 2018
2017-12-12 10:11:11 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru pilnsapulces, kas notiks 2018.g. 09.janvārī lēmumu projekts
2017-12-07 16:59:10 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Convening of the general meeting on January 09, 2018
2017-12-07 16:57:24 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akcionāru sapulces sasaukšana 2018.gada 9.janvārī
2017-11-30 15:46:29 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the nine months of 2017
2017-11-30 15:45:19 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2017. gada 9 mēnešiem
2017-08-31 12:51:44 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the six months of 2017
2017-08-31 12:50:50 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2017. gada 6 mēnešiem
2017-05-31 14:00:40 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the first three months of 2017
2017-05-31 14:00:35 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2017. gada 3 mēnešiem
2017-05-23 13:12:55 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Explanation of AS VEF Radiotehnika RRR audited 2016 report
2017-05-23 13:12:27 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Skaidrojums par AS VEF Radiotehnika RRR revidēto 2016.gada pārskatu
2017-05-03 11:48:40 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Audited Interim Report year 2016, the Auditor's opinion, Comply/Explain Report on Good corporate governance principles
2017-05-03 11:46:56 VEF Radiotehnika RRR, AS 2 LV AS"VEF Radiotehnika RRR" revidēts starpperiodu pārskats par 2016.gada 12 mēnešiem, Revidenta atzinums, Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu
2017-05-02 19:12:40 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Decisions of annual general meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR”
2017-05-02 19:11:49 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” kārtējās akcionāru pilnsapulces lēmumi
2017-04-18 16:44:51 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN Draft decision of meeting of shareholders of JSC “VEF Radiotehnika RRR” scheduled on May 02, 2017
2017-04-18 16:44:19 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV Akciju sabiedrības “VEF Radiotehnika RRR” sasauktās akcionāru kārtējās pilnsapulces, kas notiks š.g. 02. maijā lēmumu projekts.