Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (401)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-05-16 13:06:08 Grobiņa, AS 1 LV Izmaiņas padomes sastāvā
2018-05-16 13:05:57 Grobiņa, AS 1 EN Changes in Council
2018-04-27 11:39:57 Grobiņa, AS 1 EN About audited annual report of the year 2017 publication term
2018-04-27 11:39:36 Grobiņa, AS 1 LV Par auditēta 2017. gada pārskata publiskošanas termiņu
2018-04-04 12:43:49 Grobiņa, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna grozījumu apstiprināšanu
2018-04-04 12:43:15 Grobiņa, AS 1 EN Approval of amendments of legal protection process action plan
2018-02-28 09:00:01 Grobiņa, AS 1 EN JSC "Grobina" unaudited financial report of 12 months, 2017
2018-02-28 08:59:54 Grobiņa, AS 1 LV AS "Grobiņa" neauditēts 2017. gada 12 mēnešu finanšu pārskats
2017-11-30 11:40:58 Grobiņa, AS 1 EN JSC "Grobina" unaudited financial report of first 9 months, 2017
2017-11-30 11:40:49 Grobiņa, AS 1 LV AS "Grobiņa" neauditēts 2017. gada 9 mēnešu finanšu pārskats
2017-09-11 13:49:39 Grobiņa, AS 1 EN Changes in Council
2017-09-11 13:49:25 Grobiņa, AS 1 LV Izmaiņas padomes sastāvā
2017-09-04 13:27:27 Grobiņa, AS 2 EN JSC "Grobina" unaudited financial report of first 6 months, 2017
2017-09-04 13:26:14 Grobiņa, AS 2 LV AS “Grobiņa” 2017. gada 1.pusgada neauditēts finanšu pārskats
2017-07-14 15:53:18 Grobiņa, AS 1 EN About the decisions made on the annual general shareholders meeting on 14th of July year 2017
2017-07-14 15:49:34 Grobiņa, AS 1 LV Par 2017. gada 14.jūlijā kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem
2017-06-21 11:49:56 Grobiņa, AS 1 EN About financial report for the first 6 months of 2017 publication
2017-06-21 11:49:43 Grobiņa, AS 1 LV Par 2017.gada starpperiodu pārskata par 6 mēnešiem publiskošanu
2017-06-14 10:35:01 Grobiņa, AS 2 EN JSC „Grobiņa” announcement on convocation of the Annual Shareholders’ Meeting on 14th of July 2017
2017-06-13 13:01:31 Grobiņa, AS 1 LV AS „Grobiņa” paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2017.gada 14.jūlijā