Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (119)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2018-01-12 11:57:06 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit appoints new member of the Board
2018-01-12 11:56:25 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "Expresscredit" ieceļ jaunu valdes locekli
2017-12-22 13:00:19 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit sell shares in subsidiary
2017-12-22 13:00:04 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" atsavina meitas sabiedrības daļas
2017-12-14 17:37:37 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit sell shares in subsidiary
2017-12-14 17:37:22 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" atsavina meitas sabiedrības daļas
2017-12-13 17:06:25 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit shareholder meeting decision on extraordinary dividends
2017-12-13 17:06:06 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" akcionāru sapulces lēmums par ārkārtas dividēndēm
2017-11-27 12:53:21 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit decreases bond nominal value for EUR 250 000
2017-11-27 12:53:11 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" par EUR 250 000 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu
2017-11-03 15:28:24 ExpressCredit SIA 1 EN ExpressCredit financial results for 9 months of 2017
2017-11-03 15:28:14 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2017. gada 9 mēnešiem
2017-10-03 16:38:59 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit shareholder meeting decision on profits for the year 2016
2017-10-03 16:38:48 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" akcionāru sapulces lēmums par 2016. gada peļņu
2017-08-24 11:02:31 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit decreases bond nominal value for EUR 250 000
2017-08-24 11:02:16 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" par EUR 250 000 veiks parāda vērtspapīru pamatsummas dzēšanu
2017-08-04 16:59:56 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit financial results for first half year 2017
2017-08-04 16:59:32 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2017. gada pirmo pusgadu
2017-06-22 16:51:07 ExpressCredit SIA 2 EN About publishing SIA ExpressCredit financial reports
2017-06-22 16:50:03 ExpressCredit SIA 2 LV Par SIA "ExpressCredit" finanšu pārskatu publiskošanu