Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (88)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2022-05-02 15:51:34 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN NOTICE OF THE CHANGES IN THE SUPERVISORY BOARD OF JSC "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" SUBSIDIARY JSC "CONEXUS BALTIC GRID"
2022-05-02 15:48:04 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV PAZIŅOJUMS PAR IZMAIŅĀM AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" MEITAS SABIEDRĪBAS AS "CONEXUS BALTIC GRID" PADOMES SASTĀVĀ
2022-05-02 14:12:24 Augstsprieguma tīkls, AS 2 LV Revidēts AS “Augstsprieguma tīkls” koncerna konsolidētais gada pārskats par 2021. gadu
2022-05-02 14:08:33 Augstsprieguma tīkls, AS 2 EN AS "Augstsprieguma tīkls" consolidated annual report for year 2021
2022-04-21 16:02:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN On convening the General Shareholders' Meeting of JSC Augstsprieguma tīkls
2022-04-21 16:01:46 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Par AS "Augstsprieguma tīkls" kārtējās Akcionāru sapulces sasaukšanu
2022-04-08 14:21:13 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Notice on convening the regular shareholders meeting of JSC "Augstsprieguma tīkls" subsidiary JSC "Conexus Baltic Grid"
2022-04-08 14:20:07 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Paziņojums par AS "Augstsprieguma tīkls" meitas sabiedrības AS "Conexus Baltic Grid" kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2022-03-02 15:00:33 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Baltic TSOs reduce electricity import capacity from Russia
2022-03-02 14:59:05 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Baltijas pārvades sistēmas operatori ierobežo elektroenerģijas importa jaudu no Krievijas
2022-02-28 17:29:46 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV KONSOLIDĒTIE NEREVIDĒTIE SAĪSINĀTIE STARPPERIODA PĀRSKATI PAR 2021.GADA 12 MĒNEŠIEM
2022-02-28 17:24:11 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN UNAUDITED CONSOLIDATED INTERIM CONDENSED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE 12 MONTH PERIOD, ENDING ON 31 DECEMBER 2021
2022-02-18 09:00:22 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN S&P Global Ratings has published a financial report, maintaining JSC Augstsprieguma tīkls credit rating A- with a stable outlook
2022-02-18 08:57:56 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV "S&P Global Ratings" publicējusi finanšu ziņojumu, saglabājot AS "Augstsprieguma tīkls", kredītreitingu A- ar stabilu perspektīvu
2022-02-14 14:52:05 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV "Augstsprieguma Tikls" ar A- ilgtermiņa emitenta kredītreitingu lēmis par obligācijas reitinga nevērtēšanu
2022-02-14 14:41:57 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Augstsprieguma Tikls with the 'A-' long-term issuer credit rating has decided to leave the bonds unrated
2022-02-02 15:14:36 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Member of the AST Supervisory Board Madara Melne steps down
2022-02-02 15:04:32 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Darbu AST padomē atstāj Madara Melne
2022-01-27 11:19:28 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN EU grants EUR 170 million for the final phase of the Baltic synchronisation project
2022-01-27 11:17:40 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV ES piešķir 170 miljonus eiro Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas otrajai kārtai