Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes - tai skaitā arī trešo pušu sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai.

Atlases nosacījumi

Atrasti dokumenti (26)
  Datums   Emitents   Versija   Valoda   Nosaukums
2024-03-27 14:13:24 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces fixing coupon rate for a floating-rate bond
2024-03-27 14:12:02 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo par kupona likmes fiksēšanu mainīgas procentu likmes obligācijām
2024-02-29 19:06:29 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding announces unaudited financial results for 2023
2024-02-29 19:04:59 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo neauditētos 2023. gada finanšu rezultātus
2024-02-29 18:45:43 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group Holding reports on the initiative of a creditor to waive the repayment term of the existing loan
2024-02-29 18:44:38 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group Holding paziņo par kreditora iniciatīvu pārcelt atmaksas termiņu esošam aizdevuma līgumam
2024-01-30 15:28:09 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces senior management changes
2024-01-30 15:26:57 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par izmaiņām Amber Beverage Group augstākā līmeņa vadībā
2024-01-29 17:22:13 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Announcement on the establishment of the Audit Committee
2024-01-29 17:20:48 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Paziņojums par Revīzijas komitejas izveidošanu
2024-01-19 13:16:54 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Information on a significant transaction
2024-01-19 13:15:55 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu
2024-01-10 11:50:34 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Information on a significant transaction with the related party of a subsidiary company
2024-01-10 11:49:36 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Informācija par meitassabiedrības nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2024-01-10 11:46:01 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Information on a significant transaction of a subsidiary company
2024-01-10 11:44:58 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Informācija par meitassabiedrības nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu
2024-01-02 12:34:53 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Amber Beverage Group announces fixing coupon rate for a floating-rate bond effective from 31 December 2023
2024-01-02 12:33:18 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Amber Beverage Group paziņo par kupona likmes fiksēšanu mainīgas procentu likmes obligācijām, kas stājas spēkā 2023. gada 31. decembrī
2023-12-22 13:25:48 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 EN Financial report schedule for the year 2024
2023-12-22 13:24:33 Amber Beverage Group Holding S.à r.l. 1 LV Finanšu kalendārs 2024. gadam