This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22908)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2024-05-15 17:07:06 Storent Holdings, SIA 1 LV AS Storent Holding Starpposma ziņojums par 2024.gada 1.ceturksni
2024-05-15 17:06:57 Storent Holdings, SIA 1 EN AS Storent Holding interim report for 1st quarter 2024
2024-05-15 17:05:05 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum operational volumes for three months period ending 31 March 2024
2024-05-15 17:04:56 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” darbības apjomi 2024.gada 3 mēnešos
2024-05-14 16:55:52 Latvenergo, AS 1 EN The Shareholders' Meeting of Latvenergo AS will be held
2024-05-14 16:55:43 Latvenergo, AS 1 LV Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2024-05-14 16:07:38 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 LV Par nozīmīgu līdzdalību
2024-05-14 16:07:31 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 EN On significant participation
2024-05-14 15:12:12 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On the procedure of the Extraordinary Shareholders' Meeting on May 15th, 2024
2024-05-14 15:12:00 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par ārkārtas akcionāru sapulces norisi 2024.gada 15.maijā
2024-05-14 11:50:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Agenda of the extraordinary Shareholders' Meeting of JSC "Augstsprieguma tīkls" on May 10, 2024 (after the break, the meeting continued and was closed on May 14, 2024) and the decisions made
2024-05-14 11:49:41 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 10.maija (pēc pārtraukuma sapulce turpinājās un tika slēgta 2024.gada 14.maijā) darba kārtība un pieņemtie lēmumi
2024-05-14 11:48:05 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Pārvēlēta AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komiteja
2024-05-14 11:47:31 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN The Audit Committee of JSC "Augstsprieguma tīkls" has been re-elected
2024-05-13 09:59:00 Indexo, IPAS 2 EN About transactions with IPAS “Indexo” shares in accordance with the requirements of Regulation 596/2014
2024-05-13 09:58:39 Indexo, IPAS 2 LV Par darījumiem ar IPAS “Indexo” akcijām saskaņā ar Regulas 596/2014 prasībām
2024-05-10 16:11:44 Latvenergo, AS 1 EN A Member of the Management Board of Latvenergo AS has been selected through a competitive selection process
2024-05-10 16:07:23 Latvenergo, AS 1 LV Konkursa kārtībā izvēlēta AS "Latvenergo" valdes locekle
2024-05-10 16:04:11 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 LV DelfinGroup pirmajā ceturksnī kāpina ieņēmumus par 26%
2024-05-10 16:02:49 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 2 EN DelfinGroup increases revenue by 26% in the first quarter