This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18449)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-10-10 09:04:08 Latvenergo, AS 1 LV Ievēlēta AS “Latvenergo” padome
2019-10-10 09:03:00 Latvenergo, AS 1 EN The Supervisory Board of Latvenergo AS elected
2019-10-09 16:04:33 Latvijas gāze, AS 1 EN Resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders
2019-10-09 15:58:22 Latvijas gāze, AS 1 LV Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2019-10-08 14:15:31 Latvenergo, AS 1 LV Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanu
2019-10-08 14:15:19 Latvenergo, AS 1 EN About ownership unbundling of transmission system assets
2019-10-03 11:48:51 mogo AS 1 LV Mogo Finance rīko Eiropas investoru tikšanos
2019-10-03 11:48:05 mogo AS 1 EN Mogo Finance conducts European investor roadshow
2019-10-02 21:13:30 Latvijas gāze, AS 1 EN On the change of address of the JSC “Latvijas Gāze”
2019-10-02 21:11:46 Latvijas gāze, AS 1 LV Par AS “Latvijas Gāze” adreses maiņu
2019-10-02 12:11:44 Baltic Dairy Board, SIA 1 EN Changes - A coupon payment on October 28, 2019
2019-10-02 12:11:23 Baltic Dairy Board, SIA 1 LV Izmaiņas - kupona maksājums 2019. gada 28. oktobrī
2019-10-02 08:48:02 Baltic Dairy Board, SIA 1 LV Baltic Dairy Board ir pagarināts tiesiskā aizsardzības pasākuma plāna izstrādes un saskaņošanas termiņš
2019-10-02 08:47:49 Baltic Dairy Board, SIA 1 EN Baltic Dairy Board has received an extension of the development/co-ordination deadline for the plan of measures of the legal protection proceedings
2019-10-01 23:12:13 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm publishes revised Corporate Governance Report
2019-10-01 23:12:04 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” publicē pārskatīto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu
2019-10-01 16:28:16 Latvijas Balzams, AS 1 LV Informācija par nozīmīga apjoma darījuma noslēgšanu ar saistīto pusi
2019-10-01 16:27:04 Latvijas Balzams, AS 1 EN Information on a significant transaction with the related party
2019-09-30 18:53:32 Olainfarm, AS 1 EN Resignation of JSC Olainfarm member of the Management Board
2019-09-30 18:53:22 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” valdes locekle atstāj amatu valdē