This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18281)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-08-15 08:20:52 ABLV Bank, AS 1 EN Operative Report of ABLV Bank, AS in Liquidation for July 2019
2019-08-15 08:20:20 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS darbības pārskats par 2019. gada jūliju
2019-08-14 17:57:19 mogo AS 1 LV MOGO FINANCE PAZIŅO NEAUDITĒTOS REZULTĀTUS PAR 6 MĒNEŠU PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS 2019. GADA 30. JŪNIJĀ
2019-08-14 17:56:23 mogo AS 1 EN MOGO FINANCE REPORTS UNAUDITED RESULTS FOR THE SIX MONTHS ENDED 30 JUNE 2019
2019-08-14 16:09:02 SAF Tehnika, AS 1 EN SAF Tehnika Consolidated Interim Report for Q4 and 12 months of financial year 2018/2019
2019-08-14 16:08:51 SAF Tehnika, AS 1 LV SAF Tehnika Konsolidētais starpziņojums par 2018./2019. finanšu gada 4.ceturksni un 12 mēnešiem
2019-08-14 10:43:34 AgroCredit Latvia, SIA 1 EN Changes in SIA AgroCredit Latvia members
2019-08-14 10:42:57 AgroCredit Latvia, SIA 1 LV “SIA AgroCredit Latvia" izmaiņas uzņēmuma dalībniekos
2019-08-14 10:22:04 Olainfarm, AS 1 EN JSC Olainfarm will add senior level management with international experience in pharmacy. Lauris Macijevskis continues to work on the Board of JSC Olainfarm
2019-08-14 10:21:57 Olainfarm, AS 1 LV AS “Olainfarm” piesaistīs augstākā līmeņa vadību ar starptautisku pieredzi farmācijā. Lauris Macijevskis turpina darbu valdē
2019-08-14 09:10:38 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Hansamatrix has attracted EUR 2 million investment from venture capital fund ZGI-4
2019-08-14 09:10:25 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix piesaistījusi izaugsmes riska kapitāla fonda ZGI-4 investīcijas 2 miljonu eiro apmērā
2019-08-13 22:29:50 mogo AS 1 LV Izmaiņas AS “mogo” valdes sastāvā
2019-08-13 22:28:32 mogo AS 1 EN Changes in AS “mogo” Board of Directors
2019-08-13 16:34:53 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix receives shareholder loan repayment in the amount of 2 Million EUR from Macro Riga
2019-08-13 16:34:08 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix saņem akcionāra aizdevuma atmaksu no Macro Rīga 2 Miljonu EUR apmērā
2019-08-13 10:31:46 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS PATA Saldus paziņojums par revīzijas komiteju.
2019-08-13 10:31:32 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN Announcement on the audit committee of JSC PATA Saldus.
2019-08-12 09:21:20 Olainfarm, AS 1 EN In July revenues increased by 14%, significant growth in all the main markets
2019-08-12 09:21:12 Olainfarm, AS 1 LV Jūlija apgrozījums ir palielinājies par 14%, būtisks pieaugums visos galvenajos tirgos