This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21870)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-03-14 14:09:24 Storent Investments, AS 1 EN Storent Group plans a new bond issue
2023-03-14 14:09:18 Storent Investments, AS 1 LV Storent grupa plāno jaunu obligāciju emisiju
2023-03-13 10:15:01 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum - Decisions Passed by Extraordinary Shareholder Meeting
2023-03-13 10:14:54 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
2023-03-10 12:51:47 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Joint-stock company "Augsprieguma tikls" Extraordinary Shareholders' Meeting Agenda on March 8, 2023 and Decisions Made
2023-03-10 12:49:22 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" ārkārtas Akcionāru sapulces 2023.gada 8.martā darba kārtība un pieņemtie lēmumi
2023-03-09 17:09:58 Latvenergo, AS 1 EN Moody's publishes an updated credit analysis of Latvenergo AS, the rating remains unchanged
2023-03-09 17:09:48 Latvenergo, AS 1 LV Moody's publicē atjaunotu AS "Latvenergo" kredītreitinga analīzi, AS "Latvenergo" kredītreitings paliek nemainīts
2023-03-09 15:44:03 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tīkls" announces changes in the Supervisory Council of the subsidiary company JSC "Conexus Baltic Grid"
2023-03-09 15:42:11 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" paziņo par izmaiņām meitas sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes sastāvā
2023-03-09 15:18:49 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tīkls" reelected it's Audit Committee
2023-03-09 15:17:17 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Pārvēlēta AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komiteja
2023-03-09 09:46:57 Citadele banka, AS 2 LV AS “Citadele banka” 2022. gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu
2023-03-09 09:42:49 Citadele banka, AS 1 EN AS “Citadele banka” Audited Annual Report for 2022
2023-03-08 09:10:41 Latvenergo, AS 1 EN Recording of Latvenergo Investor Conference Webinar about financial results of 12 months 2022
2023-03-08 09:10:34 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo 2022. gada 12 mēnešu virtuālās konferences ieraksts
2023-03-07 13:37:50 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Recording of JSC "Augstsprieguma tīkls" (AST) Investor Conference Webinar about financial results of 12 months 2022
2023-03-07 13:36:43 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls” 2022. gada 12 mēnešu virtuālās konferences ieraksts
2023-03-06 14:05:42 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC "Latvijas Gāze" statement on the story “Rise in energy prices has secured record turnover and profit for “Latvenergo”” ran on the LTV1 news show “Panorāma” of March 4, 2023
2023-03-06 14:05:25 Latvijas gāze, AS 1 LV AS "Latvijas Gāze" paziņojums par 2023. gada 04. martā LTV1 pārraidītā ziņu raidījuma Panorāma sižetu, ar nosaukumu "Energocenu kāpums nodrošinājis «Latvenergo» apgrozījuma un peļņas rekordus"