This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22487)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-11-28 17:14:12 SAF Tehnika, AS 1 EN Draft resolutions and voting form for annual shareholders meeting of JSC SAF Tehnika to be held on 13 December, 2023
2023-11-28 17:13:22 SAF Tehnika, AS 1 LV AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2023.gada 13.decembrī, lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
2023-11-28 16:51:02 Citadele banka, AS 1 EN Citadele Q3 and 9 month financial results presentation published
2023-11-28 16:50:54 Citadele banka, AS 1 LV Citadele publicē 3. ceturkšņa un 9 mēnešu finanšu rezultātu prezentāciju
2023-11-28 09:30:20 Latvijas gāze, AS 1 LV Precizēts AS “Latvijas Gāze” 24.11.2023. Paziņojums par būtiskas līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu AS “Latvijas Gāze”
2023-11-28 09:30:02 Latvijas gāze, AS 1 EN Adjusted 24.11.2023. Statement of AS “Latvijas Gāze” on the acquisition and loss of qualifying holding in AS “Latvijas Gāze”
2023-11-27 09:05:52 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN DelfinGroup successfully redeems EUR 10 million notes with ISIN LV0000802536
2023-11-27 09:05:44 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV DelfinGroup veiksmīgi dzēš LV0000802536 obligācijas 10 miljonu eiro apmērā
2023-11-26 16:55:42 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Latvijas Juras medicinas centrs JSC: interim report for the 9 months of 2023.
2023-11-26 16:54:37 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2023. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats.
2023-11-24 16:01:20 Latvijas gāze, AS 1 EN AS “Latvijas Gāze” statement of changes in the Council of AS “Latvijas Gāze”
2023-11-24 16:01:07 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze” paziņojums par izmaiņām AS “Latvijas Gāze” Padomes sastāvā
2023-11-24 16:00:56 Latvijas gāze, AS 1 EN On the acquisition and loss of qualifying holding in AS “Latvijas Gāze”
2023-11-24 16:00:42 Latvijas gāze, AS 1 LV Par būtiskas līdzdalības iegūšanu un zaudēšanu AS “Latvijas Gāze”
2023-11-24 16:00:27 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC "Latvijas Gāze" Board members acquire a substantial stake in the JSC “Latvijas Gāze”
2023-11-24 16:00:13 Latvijas gāze, AS 1 LV AS "Latvijas Gāze" valdes locekļi iegādājas nozīmīgu daļu AS “Latvijas Gāze” akciju
2023-11-24 09:43:14 Indexo, IPAS 1 EN INDEXO shareholders support capital raising up to 17.25 million euros for the operation of the new bank
2023-11-24 09:43:06 Indexo, IPAS 1 LV INDEXO akcionāri atbalsta kapitāla piesaisti līdz 17,25 miljoniem eiro jaunas bankas darbībai
2023-11-23 16:36:06 Indexo, IPAS 1 EN Resolutions of the Extraordinary Meeting of Shareholders of IPAS “Indexo” of 23 November 2023
2023-11-23 16:35:37 Indexo, IPAS 1 LV IPAS “Indexo” 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi