This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18049)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-05-31 17:27:02 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN A/S KURZEMES ATSLEGA-1 Non-audited Financial Report for first 3 Months 2019
2019-05-31 17:26:42 Kurzemes atslēga 1, AS 1 LV A/S KURZEMES ATSLĒGA-1 Nerevidēts finanšu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
2019-05-31 17:12:06 Olainfarm, AS 1 EN Olainfarm Group’s revenue in the first quarter reaches 34.7 million EUR; net profit tops 8.3 million EUR
2019-05-31 17:11:47 Olainfarm, AS 1 LV “Olainfarm” grupas apgrozījums pirmajā ceturksnī sasniedz 34,7 miljonus eiro, tīrā peļņa – 8,3 miljoni eiro
2019-05-31 16:30:47 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 LV AS "PATA Saldus " neauditēts 2019. gada 3 mēnešu finanšu pārskats
2019-05-31 16:30:38 PATA Saldus, AS (iepriekšējais nosaukums - Saldus mežrūpniecība, AS) 1 EN JSC "PATA Saldus" not audited financial report for the period of 3 months of the year 2019
2019-05-31 15:44:36 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Financial report of 3 months of the year 2019
2019-05-31 15:44:22 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Sabiedrības finanšu pārskats par 2019.gada 3 mēnešiem
2019-05-31 15:11:35 Grobiņa, AS 1 EN JSC "Grobiņa" 2019 1st quarter financial report
2019-05-31 15:10:37 Grobiņa, AS 1 LV AS “Grobiņa” 2019. gada 1. ceturkšņa finanšu pārskats
2019-05-31 11:59:38 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 EN JSC "VEF Radiotehnika RRR" Unaudited Interim Report for the first three months of 2019
2019-05-31 11:57:53 VEF Radiotehnika RRR, AS 1 LV AS "VEF Radiotehnika RRR" nerevidēts starpperiodu pārskats par 2019. gada 3 mēnešiem
2019-05-31 10:47:18 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Decisions of the ordinary shareholder's meeting
2019-05-31 10:47:00 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem
2019-05-31 10:26:18 Latvenergo, AS 1 LV Par pārvades aktīvu īpašumtiesību nodalīšanas modeli
2019-05-31 10:25:52 Latvenergo, AS 1 EN About the model of unbundling of the transmission system asset ownership
2019-05-31 10:13:46 Latvenergo, AS 1 LV Latvenergo koncerna nerevidētie 2019. gada pirmā ceturkšņa rezultāti
2019-05-31 10:13:15 Latvenergo, AS 1 EN Unaudited results of Latvenergo Group for the first quarter of 2019
2019-05-31 08:36:52 Brīvais vilnis, AS 1 EN JSC "Brivais vilnis" financial information for the first 3 months of 2019
2019-05-31 08:36:43 Brīvais vilnis, AS 1 LV AS "Brīvais vilnis" finanšu informācija par 2019.gada pirmajiem 3 mēnešiem