This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (18449)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2019-10-15 15:53:25 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Draft resolutions of HansaMatrix Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 29, 2019
2019-10-15 15:53:10 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces 2019.gada 29.oktobrī lēmumu projekti
2019-10-15 13:38:02 Latvenergo, AS 1 EN Moody's affirms Latvenergo AS credit rating at investment grade
2019-10-15 13:36:55 Latvenergo, AS 1 LV Moody's pārapstiprinājusi AS "Latvenergo" kredītreitingu investīciju pakāpes līmenī
2019-10-15 10:42:17 ABLV Bank, AS 1 EN About changes in financial calendar
2019-10-15 10:42:05 ABLV Bank, AS 1 LV Par izmaiņām finanšu kalendārā
2019-10-15 09:51:06 Olainfarm, AS 1 EN In September revenues increased by 30%, substantial increase in all major markets
2019-10-15 09:44:55 Olainfarm, AS 1 LV Septembrī apgrozījums ir palielinājies par 30%, būtisks pieaugums ir visos lielākajos tirgos
2019-10-14 11:03:54 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Decisions of the extraordinary shareholder's meeting
2019-10-14 11:03:30 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem
2019-10-11 13:51:47 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV HansaMatrix brīdinājums par peļņu 2019.gada 3.ceturksnī
2019-10-11 13:51:27 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN HansaMatrix profit warning for third quarter of 2019
2019-10-11 12:16:32 ExpressCredit SIA 1 LV PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI SIA “ExpressCredit” OBLIGĀCIJU EMISIJAS NOTEIKUMU (ISIN: LV0000802213) GROZĪJUMIEM
2019-10-11 12:16:20 ExpressCredit SIA 1 EN APPLICATION FOR RECEIPT OF NOTE HOLDERS’ CONSENT ON AMENDMENTS TO SIA “ExpressCredit” TERMS OF THE NOTES ISSUE (ISIN: LV0000802213)
2019-10-11 12:12:38 ExpressCredit SIA 1 LV PIETEIKUMS OBLIGACIONĀRU PIEKRIŠANAS SAŅEMŠANAI SIA “ExpressCredit” OBLIGĀCIJU PROSPEKTA (ISIN: LV0000801322) GROZĪJUMIEM
2019-10-11 12:12:24 ExpressCredit SIA 1 EN APPLICATION FOR RECEIPT OF NOTE HOLDERS’ CONSENT ON AMENDMENTS TO SIA “ExpressCredit” NOTES PROSPECTUS (ISIN: LV0000801322)
2019-10-11 09:19:20 Latvenergo, AS 1 LV AS "Sadales tīkls" iesniedz tarifu projektu sadales tarifu samazināšanai
2019-10-11 09:18:38 Latvenergo, AS 1 EN Sadales tīkls AS submits a tariff project on reduction of distribution tariffs
2019-10-10 16:35:20 Latvenergo, AS 1 LV AS "Latvenergo" plāno turpināt obligāciju emisiju Baltijas tirgū
2019-10-10 16:35:01 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS plans to continue the issuance of bonds in the Baltic market