This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (17274)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-11-06 18:03:09 SAF Tehnika, AS 1 LV AS SAF Tehnika akcionāru sapulces, kas notiks 2018.gada 20.novembrī, lēmumu projekti
2018-11-06 18:02:59 SAF Tehnika, AS 1 EN Draft resolutions for annual shareholders meeting of JSC SAF Tehnika to be held on 20 November, 2018
2018-11-06 13:27:46 mogo AS 1 EN Mogo Finance opens books for tap issue of existing 9.50% corporate bond 2018/2022
2018-11-06 13:27:36 mogo AS 1 LV Mogo Finance uzsāk rīkojumu pieņemšanu esošo 9,50% obligāciju 2018/2022 papildemisijai
2018-11-06 10:21:51 Brīvais vilnis, AS 1 EN Regarding mandatory share buyout offer
2018-11-06 10:20:12 Brīvais vilnis, AS 1 LV Par akciju atpirkšanas piedāvājumu
2018-11-06 10:07:40 ABLV Bank, AS 1 EN Shareholders of ABLV Bank, AS in Liquidation Approve 2017 Financial Report
2018-11-06 10:07:19 ABLV Bank, AS 1 LV Likvidējamās ABLV Bank, AS akcionāri apstiprina finanšu pārskatu par 2017. gadu
2018-11-05 15:53:09 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Announcement on qualifying holding
2018-11-05 15:52:13 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par nozīmīgu līdzdalību
2018-11-05 14:40:09 Brīvais vilnis, AS 2 EN Acquired a significant shareholding
2018-11-05 14:37:46 Brīvais vilnis, AS 2 LV Paziņojums par līdzdalības iegūšanu
2018-11-02 16:32:17 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu
2018-11-02 16:32:05 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN On initiation of legal protection proceedings
2018-11-02 13:22:30 ExpressCredit SIA 1 LV SIA "ExpressCredit" finanšu rezultāti par 2018. gada 9 mēnešiem
2018-11-02 13:21:48 ExpressCredit SIA 1 EN SIA ExpressCredit financial results for 9 months of 2018
2018-10-31 18:44:48 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Paziņojums par AS HansaMatrix ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu 2018.gada 30.novembrī
2018-10-31 18:44:32 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN Notification on convocation of extraordinary meeting of shareholders of AS HansaMatrix on November 30, 2018
2018-10-31 17:18:21 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 EN European Investment Bank approves 10 million EUR quasi equity financing for AS HansaMatrix
2018-10-31 17:17:59 HansaMatrix Akciju sabiedrība 1 LV Eiropas Investīciju Banka apstiprinājusi 10 miljoni EUR ilgtermiņa kvazikapitāla finansējumu AS HansaMatrix