This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (21308)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2022-06-27 10:51:52 Kurzemes atslēga 1, AS 1 EN Decisions taken at the regular shareholders meeting of the JSC to be liquidated “KURZEMES ATSLĒGA 1” on June 27,2022
2022-06-27 10:51:35 Kurzemes atslēga 1, AS 1 LV Likvidējamās AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” kārtējā akcionāru sapulcē 27.06.2022 pieņemtie lēmumi
2022-06-22 10:35:55 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 EN Submitting of the financial report for 6 months period of 2022
2022-06-22 10:35:39 Ditton pievadķēžu rūpnīca, AS 1 LV Par finanšu pārskata par 2022.gada 6 mēnešiem iesniegšanas termiņu
2022-06-22 09:23:09 Latvenergo, AS 1 EN The Shareholders' Meeting of Latvenergo AS will be held
2022-06-22 09:22:56 Latvenergo, AS 1 LV Notiks AS "Latvenergo" akcionāru sapulce
2022-06-22 09:16:51 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 EN Dividend payment ex-date of AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs”.
2022-06-22 09:15:41 Latvijas Jūras medicīnas centrs, AS 1 LV Par AS “Latvijas Jūras medicīnas centrs” akciju dividendēm.
2022-06-21 13:12:24 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS announces the date of publication of the financial report for the first half of 2022
2022-06-21 13:10:43 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS informē par 2022. gada pirmā pusgada finanšu pārskata publicēšanas termiņu
2022-06-21 10:57:08 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN AS DelfinGroup raises 10 million euros in bonds and lists them on Nasdaq First North alternative market
2022-06-21 10:55:34 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup obligācijās piesaista 10 miljonus eiro un uzsāk to kotāciju Nasdaq First North alternatīvajā tirgū
2022-06-21 09:00:46 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV Par AS DelfinGroup akciju dividendēm
2022-06-21 09:00:36 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Dividend payment ex-date of AS DelfinGroup
2022-06-20 17:27:15 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN The draft decisions for the Annual Shareholders' Meeting held on June 30th, 2022
2022-06-20 17:27:07 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei 2022.gada 30.jūnijā
2022-06-20 16:52:26 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 EN Notification on convening of Annual Shareholders' Meeting of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2022-06-20 16:52:10 Rīgas kuģu būvētava, AS 2 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” valde paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
2022-06-20 13:31:18 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 LV AS DelfinGroup pērn novērsa siltumnīcefekta gāzu papildu emisiju rašanos 10 793 tonnu apmērā
2022-06-20 13:29:51 DelfinGroup, AS (iepriekšējais nosaukums - ExpressCredit, SIA) 1 EN Last year AS DelfinGroup prevented 10 793 tons of additional emissions