This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (22487)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2023-11-30 16:29:20 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN Latvian transmission system operator JSC "Augstsprieguma tīkls" publishes unaudited financial results for the nine months of 2023
2023-11-30 16:28:29 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV Latvijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" publicē 2023. gada deviņu mēnešu nerevidētos finanšu rezultātus
2023-11-30 16:00:27 Latvijas gāze, AS 1 EN JSC “Latvijas Gāze”: Unaudited financial results of JSC “Latvijas Gāze” for 9 months of 2023
2023-11-30 16:00:09 Latvijas gāze, AS 1 LV AS “Latvijas Gāze”: AS “Latvijas Gāze” nerevidētie finanšu rezultāti par 2023. gada 9 mēnešiem
2023-11-30 15:52:12 Amber Latvijas balzams, AS 1 EN Amber Latvijas balzams announces unaudited 9-month operating results for the 2023
2023-11-30 15:49:35 Amber Latvijas balzams, AS 1 LV “Amber Latvijas balzams” paziņo neauditētos 9 mēnešu darbības rezultātus par 2023. gadu
2023-11-30 13:00:19 Latvijas gāze, AS 1 LV Precizēts Luksemburgas investīciju fonda “Marguerite Gas II S.À.R.L”- paziņojums par būtiskas līdzdalības zaudēšanu AS "Latvijas Gāze"
2023-11-30 13:00:04 Latvijas gāze, AS 1 EN Adjusted Statement of Luxembourg investment fund “Marguerite Gas II S.À.R.L”on the loss of qualifying holding in AS “Latvijas Gāze”
2023-11-30 10:54:59 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 EN JSC Development Finance Institution Altum unaudited interim condensed report for the nine months period ending 30 September 2023
2023-11-30 10:54:46 Attīstības finanšu institūcija Altum, AS 1 LV AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” nerevidētie starpposmu saīsinātie pārskati par 9 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2023.gada 30.septembrī
2023-11-30 10:27:33 BluOr Bank, AS 1 EN BluOr Bank AS publish unaudited results for Q3 2023
2023-11-30 10:25:10 BluOr Bank, AS 1 LV BluOr Bank AS ir publicējusi neauditētos 2023. gada trešā ceturkšņa rezultātus
2023-11-30 09:24:41 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo Group's unaudited results for the nine-month period of 2023 are published
2023-11-30 09:24:31 Latvenergo, AS 1 LV Publicēti Latvenergo koncerna nerevidētie 2023. gada deviņu mēnešu rezultāti
2023-11-29 20:24:07 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 EN Unaudited financial report for the 9 months period of 2023 of AS “Rīgas kuģu būvētava”
2023-11-29 20:23:58 Rīgas kuģu būvētava, AS 1 LV AS „Rīgas kuģu būvētava” nerevidēts 2023.gada 9 mēnešu finanšu pārskats
2023-11-29 16:24:59 Augstsprieguma tīkls, AS 1 EN JSC "Augstsprieguma tikls" submits for approval the electricity transmission tariff to PUC with additional cost reduction of 2.4 million euros
2023-11-29 16:24:12 Augstsprieguma tīkls, AS 1 LV AS "Augstsprieguma tīkls" iesniedz SPRK saskaņošanai elektroenerģijas pārvades pakalpojuma tarifa projektu ar 2,4 miljonu eiro samazinājumu
2023-11-29 10:00:18 Latvijas gāze, AS 1 LV Par Luksemburgas investīciju fonda “Marguerite Gas II S.À.R.L”- paziņojumu par būtiskas līdzdalības zaudēšanu AS "Latvijas Gāze"
2023-11-29 10:00:03 Latvijas gāze, AS 1 EN On Statement of Luxembourg investment fund “Marguerite Gas II S.À.R.L”on the loss of qualifying holding in AS “Latvijas Gāze”