This website uses cookies – including third-party cookies – for the improvement of the quality of content and adaptation it to the users' needs. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies.

Selection criteria

LATEST DOCUMENTS (16874)
  Date Time   Issuer   Version   Language   Title
2018-06-20 09:48:20 Latvenergo, AS 1 EN Latvenergo AS increases its share capital
2018-06-20 09:47:55 Latvenergo, AS 1 LV Palielināts AS “Latvenergo” pamatkapitāls
2018-06-19 14:53:13 Latvijas gāze, AS 1 EN Changes in the Management Board
2018-06-19 14:51:34 Latvijas gāze, AS 1 LV Valdes izmaiņas
2018-06-19 13:17:57 Latvijas gāze, AS 1 EN Resolutions of the Regular Meeting of Shareholders
2018-06-19 13:15:30 Latvijas gāze, AS 1 LV Kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
2018-06-19 11:41:59 ABLV Bank, AS 1 EN Notice on Creditors’ Applications
2018-06-19 11:41:41 ABLV Bank, AS 1 LV Paziņojums par kreditoru pieteikšanos
2018-06-19 11:02:35 VEF, AS 1 EN Onthe change of the company name of the elected auditor.
2018-06-19 10:59:54 VEF, AS 1 LV Par ievēlēta auditora nosaukumu maiņu.
2018-06-18 16:38:52 mogo AS 1 LV AS “mogo” starpperiodu saīsinātā finanšu informācija par 3 mēnešu periodu, kas noslēdzās 2018. gada 31. martā un Mogo grupas 2018. finanšu gada sagaidāmā EBITDA un neto portfeļa vērtība.
2018-06-18 16:38:42 mogo AS 1 EN AS “mogo” interim condensed financial information for the 3 month period ended 31 March 2018 and Mogo Group’s expected EBITDA and net portfolio for 2018.
2018-06-18 15:53:02 Citadele banka, AS 1 LV AS “Citadele banka” valdei pievienojas Kaspars Jansons
2018-06-18 15:52:49 Citadele banka, AS 1 EN Kaspars Jansons joins AS “Citadele banka” Management Board
2018-06-18 13:08:09 mogo AS 1 EN Changes in the Board of AS "mogo"
2018-06-18 13:08:00 mogo AS 1 LV Izmaiņas AS "mogo" valdes sastāvā
2018-06-18 08:19:33 ABLV Bank, AS 1 EN Entry of Accounted, But Not Disbursed Coupons Accounting for Owners of Straight Bonds Issued by ABLV Bank, AS
2018-06-18 08:19:13 ABLV Bank, AS 1 LV Aprēķināto, bet neizmaksāto kuponu grāmatošana ABLV Bank, AS emitēto parasto obligāciju īpašniekiem
2018-06-15 16:16:01 Citadele banka, AS 1 EN Updated financial calendar
2018-06-15 16:15:47 Citadele banka, AS 1 LV Izmaiņas finanšu kalendārā